2012 m. lapkričio 3 d.    
Nr. 41
(2016)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Žvilgsnis

Ir jie buvo tos pačios Žemės vaikai…

Vytautas BAGDONAS

Masyvūs, įvairių formų, netgi
gana keistoki antkapiniai paminklai
Troškūnų senosiose žydų kapinėse

Penkiose Anykščių krašto vietovėse yra senutėlės kapinės, kuriose ilsisi žydų tautybės žmonės, Amžinybėn iškeliavę sulaukę žilos senatvės ar pakirsti nepagydomų ligų, dėl vienokių ar kitokių priežasčių sulaukę savo mirties valandos. Yra dar daugiau vietovių Anykščių rajone, paženklintų paminkliniais akmenimis, specialiais simboliais, bylojančiais apie holokausto aukas, apie žydų žūtį Antrojo pasaulinio karo metais. Šio rašinio tikslas – „XXI amžiaus“ skaitytojams pasiūlyti bent „neakivaizdiniu būdu“ aplankyti tas vietoves, kur kadaise gyventa šios tautybės žmonių, kur krauju apšlakstytoje žemėje stūkso jidiš ar senovinės hebrajų kalbos rašmenimis išrašyti paminkliniai akmenys, pasižvalgyti po senąsias žydų kapines. Ekskursijų po tas vietoves niekas neorganizuoja (ir kažin ar organizuos ateityje), tad kelionėn tenka vykti savo iniciatyva. Reikia pasakyti, kad visus tuos objektus galima apkeliauti per vieną dieną. Bent jau man asmeniškai per atostogas pakako vienos vienintelės saulėtos vasaros dienos…


Bendruomenėse

Šeimos muziejaus atidarymas

Alvyra Grėbliūnienė

Prie Bunikių namų viliojantis
užrašas, kviečiantis užsukti
į Liaudies menų centrą-muziejų

RUMBONYS–MIKLUSĖNAI. Rugsėjo 9-ąją, sekmadienį, Dievas mane nuvedė į Alytaus rajone esančius Miklusėnus: pakvietė kartu važiuoti Druskininkų savivaldybės Neįgaliųjų draugijos ansamblio „Rasa“ vadovas Algimantas Padegimas. Ten vyko neįprasta bendruomenės šventė – Liaudies menų centro-muziejaus „Auksarankiai“ atidarymas. Renginio organizatorė ir kuratorė – Linutė Bunikienė.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija