2012 m. lapkričio 3 d.    
Nr. 41
(2016)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Gyvoji grandinė Maironiui atminti

Nerijus Pipiras

Gyvojoje grandinėje –
Maironio jubiliejų
išreiškiantis skaičius – 150

Miestiečiai jungėsi į gyvąją
grandinę nuo Maironio gimnazijos
iki Maironio vardu pavadinto
lietuvių literatūros muziejaus

Poetas buvo pagerbtas ir prie kapo

Spalio 26 dieną, penktadienį, Kaune vyko dar vienas renginys, skirtas tautos dainiui prelatui Jonui Mačiuliui-Maironiui atminti. Jį organizavo Maironio universitetinė gimnazija. Čia vyko prel. J. Mačiulio-Maironio minėjimas.

Penktadienio rytmetį gimnazistai ir kiti miestiečiai dalyvavo iškilmingose šv. Mišiose Arkikatedroje Bazilikoje, skirtose Maironio jubiliejui paminėti. Vėliau, skambant šventovės varpams, Maironio universitetinės gimnazijos, Kauno kunigų seminarijos bendruomenės nariai ir miestiečiai jungėsi į gyvąją grandinę nuo Maironio gimnazijos iki Maironio vardu pavadinto lietuvių literatūros muziejaus. Poetas buvo pagerbtas ir prie kapo.

Taip buvo tarsi sujungtos su Maironio atminimu susijusios vietos: dabartinė Maironio gimnazija, kur 1920–1922 metais veikė Aukštieji kursai, davę pradžią Kauno aukštųjų mokyklų susikūrimui; 1920 metais šiame pastate vyko Lietuvos Respublikos Steigiamojo Seimo posėdis, dirbo I–III Seimai; Kauno kunigų seminarija (jos rektoriumi Maironis buvo nuo 1909 iki 1932 metų); Kauno Arkikatedra (prelatas čia kiekvieną sekmadienį aukodavo šv. Mišias); dabartinis Lietuvių literatūros muziejus (jame dvasininkas gyveno). Šiame renginyje dalyvavo ir dabartiniai Kauno kunigų seminarijos vadovai bei klierikai.

Zenono ŠIAUČIULIO nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija