2012 m. lapkričio 9 d.    
Nr. 42
(2017)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Margionių klojime – kaimo teatrų sambūris

Rūta Averkienė

Margionių artistai

MARGIONYS. Čia šurmuliavo kaimo teatrų sambūris. Margionių klojimas vos talpino žiūrovus: vietinius margioniškius, kaime vasarojančius jų vaikus ir anūkus bei svečius, susirinkusius į trečiąją rajoninę kaimo teatrų šventę-konkursą „Cicnaginė“ Juozo Gaidžio prizui laimėti.

Trečiąkart organizuojama kaimo teatrų šventė tęsia gražią tradiciją ir dar kartą liudija, jog šis festivalis turi vykti būtent čia, Margionyse, kur daugiau kaip aštuoniasdešimt metų gyvuoja Margionių klojimo teatras, kur tebeplevena prieš beveik dvidešimt metų į Amžinybę iškeliavusio Margionių Strazdelio – kaimo šviesuolio, poeto ir „režisoriaus“ Juozo Gaidžio – dvasia, kur kiekviename kaimo name gyveno ar gyvena po artistą. Juk margioniškiai, pirmąkart suvaidinę 1929 metais A. Vilkutaičio-Keturakio komedijoje ,,Amerika pirtyje“, kurią, vietinio jaunimo padedamas, pastatė Margionių pradžios mokyklos mokytojas Teofilis Sukackas, vaidina iki šiol.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija