2012 m. lapkričio 16 d.    
Nr. 43
(2018)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Iškilaus dvasininko palaikai po šimtmečio iškeliavo tėvynėn...

Vytautas BAGDONAS

Šį rudenį iš nuošalaus Anykščių rajono Troškūnų seniūnijos Surdegio miestelio į tolimąjį Uralą iškeliavo iškilaus stačiatikių dvasininko, aukščiausią stačiatikių vienuolijos hierarchijoje archimandrito titulą turėjusio vienuolio Zosimos palaikai.

Išgulėjo Surdegio kapinėse visą šimtmetį

Ištisą šimtmetį Surdegio senosiose stačiatikių kapinėse išgulėjusius vienuolio Zosimos palaikus atkasė iš Permės srityje Krasnoufimsko rajono Sarsy kaime esančio Gerosios Žinios vienuolyno atvykusių į Surdegį vienuolių Tėvo Andrejaus, Tėvo Sergejaus, Tėvo Aleksejaus bei kitų tolimojo krašto atstovų prašymu samdyti vietiniai duobkasiai.

Tiek Gerosios Žinios vienuolyno vienuoliai, tiek rusai stačiatikiai iš Uralo jau senokai svajojo apie vienuolynų steigėjo, įžymaus pamokslininko, labdaringa veikla pasižymėjusio archimandrito vienuolio Zosimos (pasaulietinis vardas Dmitrijus Rašinas) palaikų pervežimą tėvynėn. Tiktai tam tikslui įgyvendinti būta įvairių kliūčių.

Nelengva buvo surasti ir šio dvasininko kapą Surdegyje apleistose, tarp išlakių medžių ir krūmokšnių skendinčiose kapinėse, kuriose nelaidojama jau daugiau kaip aštuoniasdešimt metų.

Kad archimandritas Zosima amžinajam poilsiui atgulė būtent Surdegyje, jo gimtojo krašto žmonės žinojo iš archyvinių dokumentų. Labai daug vertingos informacijos jiems suteikė puikus Surdegio krašto istorijos žinovas, surinkęs nemažai medžiagos apie Surdegio Šventosios Dvasios stačiatikių vyrų vienuolyną, bibliografas, socialinių mokslų daktaras prof. Osvaldas Janonis.

Visą tekstą rasite popieriniame laikraščio variante. Internete skaitykite vėliau.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija