2012 m. lapkričio 16 d.    
Nr. 43
(2018)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kūrybos
horizontuose


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Kronika

Mokyklose – Maironio 150-mečiui paminėti skirti renginiai

Maironiui šiemet – 150 metų, todėl minėdamos šią didžią datą Kauno rajono mokyklos visus 2012 metus organizuoja įvairius renginius. Meninio skaitymo konkursai, dailės projektai, literatūrinės popietės, teminiai stendai ir net teatrinės impresijos – pedagogai atrado įvairių formų mūsų didžiam tautos dainiui atminti, padėti iš naujo atrasti Maironio kūrybos versmes. Kaip praneša Kauno rajono savivaldybė, nemaža dalis mokyklų suorganizavo ugdomąsias keliones moksleiviams tiek į Maironio lietuvių literatūros muziejų Kaune, tiek į poeto gimtinę.

Spalio 18 dieną Lapių pagrindinėje mokykloje vyko jungtinė Kauno rajono ugdymo įstaigose besimokančių 6–10 klasių moksleivių konferencija „Maironis – kunigas, poetas, lietuvybės puoselėtojas“. Renginys sutraukė dalyvių iš Vilkijos gimnazijos, Garliavos Jonučių vidurinės mokyklos, Saulėtekio A. Mackevičiaus bei Garliavos vidurinių mokyklų. Konferencijos dalyvius ir svečius sveikino mokyklos direktorė Vaida Trofimišinienė. Mokiniams apie savo išgyvenimus vaikystėje skaitant Maironio poezijos rinktinę „Pavasario balsai“ pasakojo klebonas kun. Robertas Gedvydas Skrinskas.

Pranešimą „Viešnagė Maironio namuose“ pristatė Garliavos Jonučių vidurinės mokyklos septintokai, Vilkijos gimnazijos septintokai kalbėjo apie religijos motyvus Maironio kūryboje, o Lapių pagrindinės mokyklos septintokai deklamavo Maironio eiles. Istorijos mokytojos Irenos Butkevičienės parengtos Lapių pagrindinės mokyklos dešimtokės dalijosi įžvalgomis apie Maironį, kaip „Aušros“ epochos atstovą. Devintokė Aušrinė Klovaitė konferencijai sukūrė filmuką „Maironio įnašas lietuviškoje poezijos-muzikos srityje“. Mokinės darbui vadovavo tikybos vyr. mokytoja Jolanta Obolevičiūtė. Konferencijos dalyviai vertingos informacijos apie Joną Mačiulį-Maironį sužinojo iš stendinių pranešimų.

Saulėtekio A. Mackevičiaus pagrindinės mokyklos šeštos klasės mokiniai pritariant kanklėms dainavo Maironio eilėmis sukurtas dainas.

Konferencijoje dalyvavusių mokyklų atstovams dovanotos Maironio lietuvių literatūros muziejaus kompaktinės plokštelės „Iš Maironio rinkinio“.

XXI

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija