2012 m. lapkričio 16 d.    
Nr. 43
(2018)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Kas yra knygnešių tėvas?

Šiemet sukako 80 metų, kai kunigui Martynui Sederevičiui, knygnešių tėvui, dėkingi zanavykai ateitininkai ir pavasarininkai ant jo kapo Sudargo kapinėse (Šakių raj.) pastatė prasmingą atminimo paminklą. Bernardo ir Vincento Aleknavičių knygos „Novužės krašto vaikai“ I tome rašoma: „Knygnešių tėvas kun. Martynas Sederevičius (rašoma Sederevičius ir Sideravičius) gimė 1829 m. lapkričio 9 d. Plėgių k., Lukšių valsč. (...). Pusbrolio remiamas, Martynas Sederevičius mokėsi Marijampolėje, o po trejų metų išvyko į Lenkiją, kur, dar šiek tiek pasimokęs, įstojo į Seinų kunigų seminariją. Ją baigė 1858 m. Į kunigus įšventino Žemaičių vyskupas Motiejus Valančius. Vikaro pareigas kun. M. Sederevičius ėjo Alvite, Griškabūdyje, Liudvinave, Šakiuose, o nuo 1873 metų buvo paskirtas Sudargo klebonu (...). Mirė kun. Martynas Sederevičius 1907 m. kovo 7 d.“

Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę buvo atkurtos ateitininkų ir pavasarininkų organizacijos, tačiau jų darbai vis dar nepripažinti. Iki šiol knygnešių tėvu tituluojamas Jurgis Bielinis, nes sovietiniais laikais taip buvo patogiau. Mes, Panevėžio zanavykų klubo nariai, kreipiamės į Lietuvos intelektualus, mokslininkus, istorikus, visus neabejingus šalies kultūros ir kalbos istorijai kviesdami diskutuoti šia tema ir atstatyti istorinį teisingumą. Mūsų nuomone, būtų teisinga knygnešių tėvo vardą sugrąžinti kunigui M. Sederevičiui. O kaip manote Jūs?

Vincentas Aleknavičius,
Panevėžio zanavykų klubo pirmininkas

Vilija Raubienė,
klubo narė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija