2012 m. lapkričio 16 d.    
Nr. 43
(2018)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Ekologinis auklėjimas ir Bažnyčia

Svečiai bažnyčioje

Skaitomi skaitiniai. Toliau –
kun. Michał Dominik Kościański
ir klebonas kun. Remigijus Katilius

Spalio 21–27 dienomis Radviliškio rajono Sidabravo vidurinėje mokykloje lankėsi tarptautinio daugiašalio Comenius projekto „Ekologinis jaunųjų piliečių auklėjimas mūsų planetoje Žemėje“ mokytojų ir mokinių delegacijos iš Lenkijos, Portugalijos ir Ispanijos. Mokyklos jau antrus metus įgyvendina šį projektą. Tai – ketvirtasis projekto partnerių susitikimas. Projekto tikslas – plėsti mokinių ekologines žinias, ugdyti mokyklos bendruomenės narių atsakingą požiūrį į mus supančią aplinką; mokyti juos gyventi sveikai, taupiai naudoti vandenį, energijos šaltinius, mokytis rūšiuoti atliekas, susipažinti su jų perdirbimo galimybėmis; pastebėti, koks gamtos grožis mus supa, ir stengtis jį puoselėti.

Viešnagės metu svečiai aplankė garsiausias Lietuvos vietas: Vilnių, Europos parką, Trakus, Kuršių neriją.

Trečiadienį Sidabravo bendruomenė susirinko į Švč. Trejybės bažnyčią. Joje Lenkijos delegacijos atstovas kun. Michał Dominik Kościański ir Sidabravo bažnyčios klebonas kun. Remigijus Katilius aukojo šv. Mišias. Skaitiniai buvo skaitomi lietuvių, lenkų, portugalų ir ispanų kalbomis. Klebonas kun. R. Katilius nuoširdžiai pasveikino svečius ir jiems įteikė atminimo dovanėles. Sidabravo vidurinės mokyklos tikybos mokytojas Eugenijus Janeliūnas supažindino su bažnyčios istorija.

Tą pačią dieną svečiai lankėsi Sidabravo seniūnijoje, miestelio muziejuje. Mokykloje vyko konferencija. Vakare visi susirinko į vakaronę.

Paskutinę savo vizito dieną buvo išvyka į Kryžių kalną. Tikybos mokytojas E. Janeliūnas papasakojo apie šios sakralinės vietos ypatumus, jos istoriją. Vėliau lankytasi vienuolyne. Užsieniečius nustebino Kryžių kalno didybė.

Tą pačią dieną dar buvo priėmimas pas Radviliškio rajono merą Darių Brazį, aplankyta ekologinį kurą naudojanti Radviliškio miesto katilinė, Kleboniškio (Radviliškio rajono) muziejus, Burbiškio dvaras.

Stasė Janušienė,
Sidabravo vidurinės mokyklos prancūzų kalbos mokytoja
Radviliškio rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija