2012 m. lapkričio 16 d.    
Nr. 43
(2018)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Dažnai džiugina svečiai

Iš kairės: stovi Artūras iš Telšių
(jis gražiai giedojo psalmę),
Antanas iš Mažeikių, Donatas
iš Gargždų, Feliksas iš Varnių.
Už jų – kunigai, besidžiaugiantys
augančia pamaina

Spalio 6-ąją, šeštadienį, Gargždų bažnyčioje susirinkusius į vakaro pamaldas maloniai nustebino prie altoriaus pasirodę keturi jauni vyrukai. Jie sklandžiai, pamaldžiai kalbėjo rožinį, kartu su kunigais išėjo prie altoriaus dalyvauti šv. Mišiose, raiškiai skaitė skaitinius, labai gražiai giedojo psalmę. Gargždiškis Telšių vysk. V. Borisevičiaus kunigų seminarijos pirmo teologijos kurso studentas Donatas papasakojo, kodėl jie tą vakarą čia buvo. Kiekvienas seminarijos kursas turi savo šventąjį globėją. Jų kurso globėjas yra šv. Pranciškus Asyžietis. Jis yra minimas spalio 4 dieną. Šiemet tai įvyko ketvirtadienį, o seminarijoje, kaip ir visose mokyklose, pamokas praleidinėti nevalia, laisvi tik šeštadieniai. Tad jie sumanė paminėti savo kurso globėjo šv. Pranciškaus dieną šeštadienio išvykoje. Iš ryto nuvažiavo į Kretingą pas pranciškonus, susipažino su jų gyvenimo kasdienybe. Po to nuvyko į Palangą pasigrožėti rudenišku pajūriu, banguojančia jūra. Šventasis Pranciškus irgi buvo didis gamtos mylėtojas. Gavę iš parapijos klebono kanauninko Jono Paulausko malonų sutikimą svečius priimti, iš Palangos atskubėjo į kurso draugo Donato gimtąją Gargždų parapiją, dalyvavo vakaro pamaldose. Po pamaldų klebonas padėkojo už apsilankymą Gargžduose, parapijiečiai savo dėkingumą išreiškė plojimais, gėlių žiedais. Galiausiai šventė baigėsi ir jie vėl sugrįžo į Telšius, į seminariją.

Kazimiera Sipienė
Gargždai

Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija