2012 m. lapkričio 23 d.    
Nr. 44
(2019)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Nemuno
krašto
vaivorykštė


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Bendruomenėse

Pabaigtuvėms trūksta... milijono

Jolita Žurauskienė

Šv. Mišiose drauge su arkivyskupu
Sigitu Tamkevičiumi dalyvavo
Kauno arkivyskupijos kurijos
kancleris mons. Adolfas Grušas,
Ukmergės dekanas kun. Gintautas
Kabašinskas ir Veprių bei Deltuvos
klebonas kun. Gintautas Naudžiūnas

Varpų šventinimo ceremonijoje
dalyvavo kraštietis akademikas
Zigmas Zinkevičius su šeima

2010 metais iš savo šeimos
biudžeto pirmajam „vidutiniajam“
varpui sutuoktiniai Gražina
Genovaitė ir Romas Petras
Šauliai skyrė 22 tūkst. litų

Dabar varpai pritvirtinti
ant specialių konstrukcijų,
stovi šventoriuje.
Albino Juknio nuotrauka

VEPRIAI. Miestelyje po 66 metų pertraukos, lapkričio 10-ąją, suskambo Švč. Mergelės Marijos, Rožinio Karalienės, bažnyčios varpai. Jie ir vėl kvies žmones susirinkti, drauge melstis, džiaugtis, švęsti. Visuomeninės organizacijos  (VO) „SOS Vepriuose“ vadovas Romas Petras Šaulys ne vienerius metus ieškojo rėmėjų, kurie padėtų atstatyti per karą sudaužytus bažnyčios varpus. „Įgyvendinti idėją nebuvo lengva, tačiau rankų nenuleidau. Dabar varpai pritvirtinti prie specialių konstrukcijų, yra šventoriuje. Tačiau jie turėtų skambėti bažnyčios bokšte. Kad ten būtų galima įkelti varpus, reikia rekonstruoti bokštą“, – sakė VO „SOS Vepriuose“ vadovas.

Veprių parapijos tikinčiųjų jau seniai į šv. Mišias nekvietė varpai. Šventovė šioje parapijoje iškilo XX amžiaus pirmajame dešimtmetyje, o šalia jos buvo pastatyta beveik 40 metrų aukščio varpinė su trimis varpais, tačiau jiems buvo lemta skambėti tik iki 1944-ųjų vasaros. Besitraukdami iš Lietuvos vokiečių kareiviai bažnyčios bokštą susprogdino, krisdami varpai suskilo. VO „SOS Vepriuose“ vadovas R. P. Šaulys ne vieną dešimtmetį puoselėjo mintį atstatyti per karą sudaužytus tris Veprių Švč. Mergelės Marijos, Rožinio Karalienės, bažnyčios varpus. Siekdamas įgyvendinti šį sumanymą jis ieškojo bendraminčių, rėmėjų, nuolat bendravo su Kauno arkivyskupu metropolitu Sigitu Tamkevičiumi. Prieš trejus metus į Veprius pakviestas žinomas varpų tyrinėtojas Gintautas Žalėnas atliko aprašus, o vėliau buvo surinktos, sukomplektuotos ir sulipdytos jų duženos. Dabar senieji varpai kaip brangi relikvija saugomi šoninėje bažnyčios navoje.

Sakoma, kad „sunku pastūmėti į gera pamokymais, lengva – pavyzdžiu“. Taigi pirmas prie varpų atstatymo, parodydamas gražų pavyzdį kitiems, prisidėjo šios idėjos sumanytojas R. P. Šaulys su žmona Gražina Genovaite. 2010 metais iš savo šeimos biudžeto „vidutiniajam“ varpui sutuoktiniai G. G. ir R. P. Šauliai skyrė 22 tūkst. Lt. Švč. Mergelės Marijos vardu pavadintas varpas, sveriantis 220 kg, buvo nuliedintas Lenkijoje, Tacišovo varpų liejykloje. „Garsiai liejikų Felčinskių dinastijai priklausanti liejykla buvo įsteigta prieš du šimtmečius. Dabar jai vadovauja šios dinastijos šeštos kartos atstovas Zbignevas Felčinskis. Per metus liejykloje pagaminama apie 60 varpų, kurie skamba ne tik Lenkijoje, bet ir Vokietijoje, Baltarusijoje, Austrijoje, Ukrainoje, Peru, Egipte ir kitur“, – pasakojo VO „SOS Vepriuose“ vadovas R. P. Šaulys. Jis džiaugėsi, kad atstatyti šį varpą, kuris simboliškai suskambo Veprių bažnyčios šimtojo jubiliejaus proga, padėjo ir kiti geradariai. Sekminių atlaidų iškilmėse pirmąjį varpą iškilmingai pašventino ir jo skambesį išbandė arkivyskupas Sigitas Tamkevičius.

Pasak R. P. Šaulio, praėjus keliems mėnesiams, prieš Švč. Mergelės Marijos, Rožinio Karalienės, atlaidus, į Veprius iš tos pačios liejyklos buvo atvežtas antras varpas, sveriantis 420 kg. Didžiojo varpo, pavadinto Kristaus vardu, vertė – per 36 tūkst. Lt. Jį bažnyčiai dovanojo kauniečio politiko, VšĮ Sugiharos fondo „Diplomatai už gyvybę“ įkūrėjo ir valdybos pirmininko Ramūno Garbaravičiaus šeima – žmona Birutė, sūnūs Jonas bei Saulius. R. P. Šaulys džiaugėsi glaudžiu bendradarbiavimu su R. Garbaravičiumi, kuris yra daugelio projektų rėmėjas. „Dviejų varpų dūžiai į Švč. Mergelės Marijos, Rožinio Karalienės, atlaidus sukvietė minias tikinčiųjų. Kauno arkivyskupijos vyskupas augziliaras Jonas Ivanauskas tada ne tik pašventino antrąjį varpą, bet ir suteikė Sutvirtinimo sakramentą net septynioms dešimtims jaunuolių“, – pasakojo R. P. Šaulys. Tuomet buvo pašventintas ir Švč. Mergelės Marijos, Rožinio Karalienės, altorius, kurį iš marmuro ir ąžuolo pagamino liaudies meistras, kraštietis, šiuo metu gyvenantis Kaune, Henrikas Ratautas.

VO „SOS Vepriuose“ direktorius vylėsi, kad šiais metais suskambės dar du varpai. „Per karą buvo sudaužyti trys varpai, tačiau pasitarėme su arkivyskupu S. Tamkevičiumi ir nusprendėme pagaminti keturis varpus, kad iš jų būtų galima paskambinti „Salve-Regina“ („Sveika, Karaliene“). Neseniai iš Lenkijos buvo parvežti 90 kg ir 130 kg sveriantys mažieji varpai, kurių vertė – 20 tūkst. Lt. Varpo, pavadinto palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II vardu, nuliejimą finansavo Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius, akademiko Zigmo Zinkevičiaus, Šaulių, Garbaravičių ir Sauliaus bei Jolantos Stonkų šeimos. Dar vienas varpas, pavadintas Švč. Marijos, Rožinio Karalienės, vardu, skirtas Bronislovo Lubio atminimui. Varpo nuliejimą finansavo UAB „Achemos grupė“. Lapkričio 10-ąją šv. Mišiose drauge su arkivyskupu S. Tamkevičiumi dalyvavo Kauno arkivyskupijos kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas, Ukmergės dekanas kun. Gintautas Kabašinskas ir Veprių bei Deltuvos klebonas kun. Gintautas Naudžiūnas. Jo ekscelencija pašventinęs varpus priminė visiems, kad pinigų niekas nenusineša į anapus, todėl jų turint, reikia daryti gerus darbus. Į varpų šventinimo ceremoniją atvykti negalėjo B. Lubio giminės, tačiau atvyko AB „Achema“ ilgametis generalinis direktorius Jonas Sirvydis. Veprių seniūnė Dalė Urbonienė visiems, prisidėjusiems prie varpų atstatymo darbų, įteikė atminimo dovanėles. R. P. Šaulys kartu su Veprių ir Deltuvos klebonu kun. G. Naudžiūnu, pasitarę su Kauno arkivyskupu S. Tamkevičiumi, užsakė Veprių varpinės su keturiais varpais projektą. Projekto vertė su atstatymo darbais sieks 1 mln. 100 tūkst. Lt. Projektą parengė grupė „Atgimstantys varpai“ iš Alytaus (vadovas Saulius Stulpinas). Vepriškis R. P. Šaulys kreipėsi į Ukmergės rajono savivaldybę ir tarybos narius prašydamas skirti finansinę paramą projekto įgyvendinimui.

Ukmergės rajonas
Liudmilos Felčinskajos nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija