2012 m. lapkričio 23 d.    
Nr. 44
(2019)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Šimtamečių vargonų koncertas

Po koncerto su vargonininke Dalia
Jatautaite (viduryje), vargoniniku
Antanu Kazlausku, savivaldybės
vadovais, dekanu kan. dr. Algiu
Genučiu ir grupe choristų

Vargonuoja Dalia Jatautaitė (dešinėje)

Šilalės šv. Pranciškaus Asyžiečio
bažnyčios choras. Diriguoja
maestro Antanas Kazlauskas

ŠILALĖ. Lapkričio 4-osios sekmadienis parapijos tikintiesiems buvo kiek neįprastas. Po rytmetinių Votyvos šv. Mišių, kurias aukojo šios parapijos vikaras kun. Justinas Palubinskas, ir po Šilalės dekano ir klebono kan. dr. Algio Genučio aukotų Sumos šv. Mišių šilališkiai turėjo galimybę išklausyti aukšto meninio lygio vargonų muzikos koncertą. Tą sekmadienį pas šilališkius atvykusi VšĮ Kauno religinės muzikos mokyklos direktorė, profesionali vargonininkė Dalia Jatautaitė Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje (šiemet joje esantiems vargonams sukanka 100 metų) surengė turiningą vargonų muzikos koncertą. Jis prasidėjo Nicolo Lemmens kūriniu „Fanfaros“. Maždaug valandos koncerte skambėjo kompozitoriaus Juozo Naujalio pats gražiausias bažnytinis kūrinys „Malda“, pritaikytas vargonams, preliudai, įvairių bažnytinių giesmių melodijos. Vargonininkė D. Jatautaitė pagrojo ir keletą Mikalojaus Konstantino Čiurlionio bei Johano Sebastijano Bacho kūrinių. Aukšto meninio lygio vargonavimas buvo užbaigtas Lefebur Nely nuotaikingu kūriniu „Sortie“ („Išėjimas“). Šis kūrinys daugelyje bažnyčių yra atliekamas po šv. Mišių, išeinant tikintiesiems iš bažnyčios.

Minėtoji viešnia iš Kauno supažindino šilališkius ir su pačiais Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios vargonais. Jie buvo atvežti į Šilalę ir sumontuoti 1912 metais, tuomet labai garsios Karaliaučiaus firmos meistro Bruno Goebel. Šie vargonai buvo patys moderniausi Šilalės krašte, nes XIX amžiaus pabaigoje prasidėjo romantizmo epocha. Tad ir vargonai buvo pritaikyti romantiniam vargonavimo stiliui, o tai labai pasitarnavo bažnytinei muzikai. Taigi vieni iš moderniausių romantizmo stiliaus vargonų su iškiliais medžio raižiniais, gražiai dekoruotu neogotikiniu prospektu, turintys dvi manualines ir vieną pedalinę klaviatūras su dvidešimt dviem registrais (balsais), buvo vienas iš novatoriškiausių ir meistriškiausių vargonų meistro vokiečio B. Goebel darbų Lietuvoje. Įdomu ir tai, kad taip vadinama griežykla yra atskirta nuo paties instrumento. Tai patogu vargonininkui, kuris sėdi veidu į altorių ir mato visą šv. Mišių eigą. Lietuvoje dar daug kur vargonininkas sėdi atsukęs nugarą į altorių. Geriausiu atveju – profiliu.

Belieka pridurti, jog šis vargonų muzikos koncertas buvo įmanomas tik atlikus šio muzikinių instrumentų „karaliaus“ – vargonų – specifinį remontą – restauraciją. Šios iniciatyvos ėmėsi dabartinis Šilalės parapijos klebonas dekanas kan. dr. A. Genutis. Prie šios gražios klebono iniciatyvos prisidėjo Šilalės rajono savivaldybė, asmeniškai meras Jonas Gudauskas, parėmė parapijiečiai bei kiti geros valios žmonės.

Pasibaigus vargonų muzikos koncertui, kuriame dalyvavo ir meras J. Gudauskas, vicemeras Raimundas Vaitiekus, Šilalės parapijos choristai, jų ilgametis vadovas vargonininkas Antanas Kazlauskas, klebonas dekanas kan. dr. A. Genutis nuoširdžiai dėkojo visiems, kas prisidėjo prie šio unikalaus šimtamečio bažnytinio instrumento atnaujinimo. Tiesa, darbas dar nėra užbaigtas. Tolimesnis jų tvarkymas vyks atskirais etapais pagal tam reikalui sukaupiamas lėšas.

Buvo padėkota viešniai iš Kauno D. Jatautaitei už virtuozišką vargonavimą bei visapusišką supažindinimą su vargonais, kaip vienu iš mažiausiai pažįstamų klasikinių instrumentų.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija