2012 m. lapkričio 23 d.    
Nr. 44
(2019)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Telšių vyskupijoje

Žemaičių Kalvarijos dekanate

Kai viskas daroma parapijiečių labui

Gedulinga procesija iš koplyčios
į Medingėnų kapines. Centre –
klebonas kun. Antanas Gutkauskas

Kapinių koplyčioje gieda
grupė Medingėnų parapijos
choristų. Kairėje – Rietavo
bažnyčios vargonininkas
maestro Juozas Barsteiga

Šv. Mišias koplyčioje aukoja
klebonas kun. Antanas Gutkauskas

MEDINGĖNAI. Šią parapiją jau keletą metų aptarnauja iš Rietavo atvažiuojantis klebonas kun. Antanas Gutkauskas, jau spėjęs daug darbų nuveikti: drauge su buvusiu vikaru kun. Arvydu Mačiuliu sutvarkė Švč. Trejybės bažnyčią, buvo išgražintas jos vidus, išorė. Gavus leidimą, buvo nupjauti seni, bažnyčiai keliantys pavojų medžiai. Medingėnų kapinės pasipuošė iš pagrindų renovuota koplyčia, kurioje iki šio klebono atvykimo buvo prigrūsta visokiausio šlamšto ir pilna voratinklių. Viską renovavus, dabar Medingėnų kapinėse esanti išpuošta, išdabinta koplyčia primena bažnyčią. Visą gegužę joje vyksta gegužinės pamaldos, o Vėlinių dieną aukojamos šv. Mišios už Medingėnų parapijos mirusiuosius. Ir šiemet Visų Šventųjų dieną į Medingėnų kapines atvyko daug žmonių ne tik aplankyti savo artimiesiems supiltų kauburėlių, bet ir pasimelsti jaukioje, erdvioje Visų Šventųjų vardu tituluotoje kapinėse esančioje koplyčioje.

Po Visų Šventųjų iškilmės Medingėnų kapinių koplyčioje vyko gedulinės pamaldos. Šv. Mišias už šios parapijos mirusiuosius aukojo klebonas kun. A. Gutkauskas. Gražiai giedojo Medingėnų bažnyčios choras, vadovaujamas Rietavo parapijos vargonininko Juozo Barsteigos. Pasibaigus šv. Mišioms kapinėse vyko gedulinga procesija, kurioje buvo giedama Visų Šventųjų litanija, meldžiamasi už Medingėnų parapijos mirusiuosius. Šv. Mišios kapinių koplyčioje ir gedulinga Vėlinių procesija kapinėse medingėniškiams bei iš toliau atvykusiems svečiams paliko jaudinantį įspūdį ir už tai jie yra dėkingi klebonui.

Kun. A. Gutkauskas džiaugiasi, kad Medingėnų bendruomenė randa bendrą kalbą su Rietavo savivaldybe, todėl ir toliau vyksta bažnyčios remonto, gražinimo darbai. Medingėnų bendruomenė, Rietavo savivaldybė, finansuojant per kaimo plėtrai skirtą „Leader“ programą, ir toliau puošia bei gražina ne tik Medingėnų Švč. Trejybės bažnyčią (sutvarkyti bažnyčios bokštai, įstiklinti langai, sutvarkytas stogas), bet ir rūpinasi visa jos aplinka. Puošiasi ir Medingėnų miestelis. Iš pagrindų renovuojama pagrindinė aikštė. Seimo nario Jurgio Razmos pagalba bus renovuota viena iš seniausių Medingėnų miestelio vertybių – iškili mūrinė bažnyčios varpinė, kuri jau pradėjo antrą savo egzistavimo šimtmetį. Pasak Medingėnų seniūnės Salomėjos Čėsnienės, kai Medingėnų parapiją aptarnauja darbštus, veiklus ir principingas klebonas kun. A. Gutkauskas, besirūpinantis ir nuošaliomis parapijomis, jose esančiomis bažnyčiomis, nepalikdamas jų „podukrų“ vietoje, išsijudino ir medingėniškiai bendram tikslui, nes kai seniūnija ir klebonas dirba ranka rankon – rezultatai yra akivaizdūs.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija