2012 m. lapkričio 23 d.    
Nr. 44
(2019)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Ligoninė – privilegijuota evangelizacijos vieta

Mindaugas BUIKA

Popiežiaus susitikimas su medicinos darbuotojais

Popiežiaus Benedikto XVI paskelbtų Tikėjimo metų ir naujosios evangelizacijos uždavinius siejant su įvairiomis apaštalavimo ir profesinės veiklos sritimis, lenko arkivyskupo Zigmundo Zimovskio vadovaujama Popiežiškoji sveikatos apsaugos taryba Vatikane surengė tarptautinę konferenciją tema „Ligoninė – evangelizavimo vieta: žmogiškoji ir dvasinė misija“. Lapkričio 15–17 dienomis vykusiame susitikime buvo daugiau kaip 600 dalyvių iš 65 pasaulio šalių, įskaitant Latvijos ir Baltarusijos atstovus. Šiandien pasaulyje veikia apie 120 tūkstančių katalikiškų ligoninių ir kitų su Katalikų Bažnyčios struktūromis susijusių medicinos centrų. Kai kuriuose varginguose Afrikos ar kitų kontinentų regionuose tai vienintelės sveikatos apsaugos institucijos, veikiančios gailestingumo ir artimo meilės tarnystėje.


Viešpats, karaliaujantis meile

Kun. Vytenis Vaškelis

Jėzaus – dieviškojo Karaliaus – savybės labiausiai matomos, kai Jis ką nors daro. Jau pirmame pagal Joną evangelijos skyriuje kilniaširdis žydas Natanaelis, Šventosios Dvasios įkvėptas, suvokė, kad siųstasis Mesijas yra Dievo Sūnus ir Izraelio karalius (plg. Jn 1, 49), nes tik vienintelis Dievas, visa apie viską žinodamas, gali tiksliausiai apibūdinti, kas yra žmogus ir kas vyksta jo viduje. Kadangi Natanaelio lūpomis bylojo tiesa, liudijanti, jog Viešpaties karalystės esmę sudaro ne materialūs, bet dieviškos kilmės dalykai (plg. Rom 14, 17), Jėzus pažadėjo, kad jis matys net atsivėrusio dangaus reginį...


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija