2012 m. lapkričio 23 d.    
Nr. 44
(2019)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Kunigo mirties metinės

Metinių dalyviai prie Sidabravo
bažnyčios. Dešinėje – Sidabravo
klebonas kun. Remigijus Katilius,
centre – kan. Vladas Rabašauskas

Jau tapo tradicija nuo 2007 metų Palėvenės (Kupiškio r.) parapijos žmonėms kiekvieną rudenį, spalio mėnesį, vykti į Sidabravo parapiją (Radviliškio r.) pagerbti vienuolio jėzuito kunigo Pranciškaus Masilionio. Jam esame didžiai dėkingi už mūsų bažnyčios atstatymą po gaisro, įvykusio 1955 metais.

Šiais metais jo mirties metinių šv. Mišias aukojo Palėvenės klebonas garbės kanauninkas Vladas Rabašauskas, Smilgių klebonas apaštalinis protonotaras Bronius Antanaitis, Sidabravo klebonas kun. Remigijus Katilius, Šiaulių Šv. Ignaco bažnyčios rektorius kun. Algis Baniulis SJ, naujokų magistras kun. Algis Gudaitis SJ, jiems talkino klierikai (kandidatai į jėzuitus), giedojo Palėvenės bažnyčios choras (vadovė Gintautė Bakanavičienė). Šiltas Sidabravo žmonių sutikimas ištirpdė baimės ir jaudulio ledus. Šv. Mišiose dalyvavo daug parapijos žmonių, kun. P. Masilionio SJ įkurtos eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos vienuolių, Sidabravo mokyklos  moksleivių.

Po šv. Mišių bažnyčioje moksleiviai surengė programą: skaitė kunigo eiles, giedojo giesmes. Daug triūso ruošdamas mokinius įdėjo muzikos mokytojas, Sidabravo bažnyčios choro vadovas Eugenijus Jeneliūnas.

Dėkojame Sidabravo parapijos žmonėms, gerbiamam klebonui kun. Remigijui Katiliui už malonų priėmimą. Turime vilties, kad tai ne paskutinis kartas.

Aldona Ramanauskienė

Palėvenė–Sidabravas
Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija