2012 m. lapkričio 23 d.    
Nr. 44
(2019)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Vyskupų vizitacija

Vyskupai Jonas Boruta SJ ir Linas
Vodopjanovas OFM po šv. Mišių
su Šilalės dekanato kunigais,
ministrantais ir adorantėmis

Spalio 29-ąją Šilalėje svečiavosi Telšių vyskupai ordinaras Jonas Boruta SJ ir augziliaras Linas Vodopjanovas OFM bei juos lydėjęs vyskupo sekretorius kun. Haroldas Šneideraitis. Tai buvo darbinė Šilalės dekanato vizitacija, kurioje dalyvavo ir Šilalės dekanato parapijų klebonai.

Po šv. Mišių, kurias gėlėmis išdabintoje Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje aukojo abu vyskupai ir Šilalės dekanato parapijų kunigai, sukalbėjus Rožinio džiaugsmingąją dalį (spalis – Rožinio mėnuo), visi susirinko į Šilalės parapijos namus aptarti dekanato veiklą. Kalbėta apie Tikėjimo metų programos vykdymą dekanato parapijose ir Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejaus minėjimą dekanato centruose bei parapijose, buvo aptarti ir kiti dekanato bei parapijų reikalai.

Tokia darbinė vyskupų vizitacija vyksta visuose Telšių vyskupijos dekanatuose.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Šilalė
Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija