2012 m. gruodžio 7 d.    
Nr. 46
(2021)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kūrybos
horizontuose


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Kronika

Nuo Raguvos iki Kaprio

Živilė BALTĖ

Aleksandras Tarabilda prie ąžuolinio
kryžiaus, žyminčio dailininko
Jono Mackevičiaus gimimo vietą
Almos Tarabildienės nuotrauka

Jono Mackevičiaus tapytas paveikslas
„Vytautas Didysis prie Juodųjų jūrų“

Prieš 140 metų Aukštaitijoje gimė būsimas dailininkas Jonas Mackevičius. Žymaus tapytojo, grafiko Mykolo Elvyro Andriolio anūkas pasaulio šviesą išvydo 1872 m. birželio 18 d. netoli Raguvos esančiame Pakrityžio kaime. Gyvenimo keliai nuvedė į Rusiją. Jam teko gyventi Italijoje – Romoje, Kaprio saloje. Mirė Šveicarijoje 1954 m. liepos 25 d. Dailininkas žinomas toli už Lietuvos ribų kaip puikus portretistas. Jo meistriškais peizažais žavėjosi prel. Adomas Jakštas-Dambrauskas. „Ramybės tapytoju“ jį vadino kun. A. Šmulkštys-Paparonis. Nemažą paveikslų kolekciją buvo surinkęs Anykščių bažnyčios klebonas mons. Albertas Talačka (1921–1999).

J. Mackevičius Lietuvoje ypač vertinamas už kūrinius istorinėmis ir religinėmis temomis. Kam teko būti Lietuvos Respublikos Prezidentūroje, galėjo grožėtis didžiulio formato paveikslu „Vytautas Didysis prie Juodųjų jūrų“. Jis nutapytas 1930 metais Karo muziejaus užsakymu. Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedros puskupolyje yra J. Mackevičiaus 1932 metais sukurta freska „Stebuklas ties Polocku“, apsidės sienoje pavaizduota dešimt Panevėžio dekanato bažnyčių. Tikinčiuosius įkvepia jo tapyta Rafaelio „Siksto Madonos“ kopija, šv. Kazimiero paveikslas. Pasvalio bažnyčios centrinį altorių puošia „Šv. Jonas Krikštytojas“. 1938 metais J. Mackevičius buvo apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino III-jo laipsnio ordinu.

2008 metais Edmundas Armoška surengė didelę J. Mackevičiaus tapybos ir akvarelės 76 paveikslų parodą „Atrasti paveikslai“ Šiaulių dailės galerijoje „Laiptai“.

Raguvoje gimęs kūrybingas, veiklus tautodailininkas Aleksandras Tarabilda susirūpino dailininko gimtajame name tapytos „Floros“ išsaugojimu. Vienos televizijos laidos metu jis kreipėsi į tuometinį kultūros ministrą Vladimirą Prudnikovą. Dabar namas renovuotas, jį prižiūri tolimi dailininko giminaičiai.

Šiemet A. Tarabildos iniciatyva buvo pagerbtas J. Mackevičiaus atminimas. Pakrityžio kaime, dailininko sodyboje, A. Tarabilda sumanė pastatyti kryžių gražiai priderinęs Rūpintojėlį. Jam geranoriškai talkino Raguvos seniūnas Juozas Skorulskis ir jo žmona Sigita. Sukviesti pagalbininkai statė, montavo A. Tarabildos drožtą ąžuolinį paminklą, kuris dabar ženklina J. Mackevičiaus gimimo vietą. Po Žolinės atlaidų prie namo susirinko daug raguviečių, dailininko giminių. Paminklą pašventino Raguvos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios klebonas kan. Juozas Janulis. Skambėjo tautiniais rūbais pasipuošusių mergaičių dainos ir šilti padėkos žodžiai tautodailininkui A. Tarabildai. Gražiai buvo pagerbtas kraštiečio, žymaus dailininko atminimas.

Būtų gera, kad J. Mackevičiaus paveikslų parodą pamatytų Panevėžio ir kitų miestų gyventojai. Tai – grožis, kuris nesensta.

Anykščių rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija