2012 m. gruodžio 7 d.    
Nr. 46
(2021)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Nemuno
krašto
vaivorykštė


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Bendruomenėse

Kai į vieną dūdą pučia

Bronius VERTELKA

Vadoklių kultūros centro
Jotainių bendruomenės namų
vadovė Vilma Jagutienė

Jotainių bendruomenės pirmininkė
Milda Kuodienė (antra iš kairės)
su savo aktyvu

Taip dabar atrodo Jotainių
bendruomenės namai

Jotainiai. Kaimas įsikūręs prie didingo tvenkinio ir vingiuojančios Juodos upės. Didelis būrys sodiečių dirba žemės ūkio bendrovėje. Kooperatinė parduotuvė, kurioje nuo prekių gausos akyse raibsta, nesiskundžia pirkėjų stygiumi. Jotainių bendruomenė 25 metams išsinuomojo buvusio kolūkio kontoros dviaukštį pastatą ir jį pertvarkė į vienaaukštį.

Mintis turėti bendruomenės namus kilo pirmininkei Mildai Kuodienei lankantis Olandijoje. „Ir kuo mes už ten gyvenančius prastesni“, – galvojo grįžusi. Projektą darė pasitardama su aktyvu, dažniausiai – su Milda Tamokaitiene ir Sonata Eitvydiene. Rinkdavosi pirmininkės namuose. Privalėjo pagrįsti faktais, kodėl Jotainiams būtini tokie namai. Nesamdė konsultanto. Patarimais padėjo Vietinės veiklos grupė.

Pastato būklę pirmiausia įvertino Vadoklių seniūnas Antanas Pocius (dabar vicemeras), turintis statybos inžinieriaus diplomą. Bendrovė išpirko žemę (71 arą). Vykdyti rekonstrukcijos darbus ėmėsi konkursą laimėjusi UAB „ Statybų trikampis“. Techninę priežiūrą vykdė savivaldybės inžinierius. Į savo namų įkurtuves bendruomenė pakvietė rugsėjo 22-ąją, nudirbus didžiąją dalį lauko darbų.

Dabar Jotainiai turi maldos kambarį. Yra kunigui skirtas kambarėlis. Veiks Suaugusiųjų ir vaikų dienos centras, kirpykla (šiuo metu kirpėja važinėja į Panevėžį). Kas neturi vandentiekio, galės naudotis skalbimo mašina. Galvoja įsigyti orkaitę, kad galėtų išsikepti gaminių pagal savo receptus. Tvarką ir švarą palaikys bendruomenės nariai.

Jotainiuose nuoširdūs ryšiai tarp kaimynų. Mirus žmogui, prie jo karsto deda ne gėlių krepšelius ar vainikus, bet nelaimės gniuždomą šeimą remia pinigais. Gaisro metu apdegus ūkiniam pastatui, jo savininką irgi parėmė pinigais. Liga vidutinio amžiaus vyrą prikaustė prie lovos. Medikai mažai teikė vilties, kad pasveiks. Kaimas aukojo pinigų, kad žmogus galėtų pasinaudoti reabilitacija Kaune. Jo žmona savo šeimos vardu bendruomenei parašė nuoširdžią padėką. Padėti žmogui nelaimėje gyvenvietėje tapo būtinybe.

Abiejų rankų pirštų reikėtų, norint suskaičiuoti čia veikiančius saviveiklinius kolektyvus. Vadinasi, sodiečiai myli dainą ir šokį. Vadoklių kultūros centro Jotainių bendruomenės namų vadovė Vilma Jagutienė gabi menui. Iš augalų sugeba padaryti kerinčius dirbinius. Kasmet rengiama tradicine tapusi Amatų diena, kuri prilygsta rajono šventei. Viską daro ne „dėl kryžiuko“, bet kad tai ilgai prisimintų. V. Jagutienės mama, irgi turinti įvairių meninių gabumų, kadaise vadovavo Jotainių kultūros namams.

Bendruomenė bendradarbiauja su psichinę negalią turinčių žmonių pensionatu. Pagerbiant gražiausių sodybų šeimininkus, pernai rudenį koncertavo Stasio Snabaičio vadovaujamas ansamblis „Riešutėliai“. Koncertas vyko dvi valandas ir visi susižavėję klausėsi.

Rajono bendruomenių sąskrydžiui vykstant Jotainiuose, jo dalyviai apdovanoti puošniais pensionato keramiko išdegtais puodukais.

Panevėžio rajonas
Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija