2012 m. gruodžio 7 d.    
Nr. 46
(2021)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Nemuno
krašto
vaivorykštė


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Bendruomenėse

Įspūdingi reginiai ir renginiai

Vytautas Bagdonas

Linksmina Molėtų
ir Kriaunų armonikieriai

Kamajų seniūnas, laikinai tapęs
„Kamajų respublikos prezidentu“
Vytautas Vilys (dešinėje) ordiną
įteikė Kalvių seniūnaitijos
seniūnaičiui Gintarui Kepalui,
o pastarasis, priminęs, jog
atstovauja Kalvių kaimui,
seniūnui įteikė vietos kalvių
nukaldintą laimės pasagą

Anykštėnai Bronius (dešinėje)
ir Vytautas Budreikos pasiruošę
su savadarbe patranka
sutrikdyti Kamajų rimtį...

Žiūrovai negailėjo plojimų
kaimo kapelai iš Tiltagalių „Lėvena“

Pramogų, atrakcijų netrūko
ir bendruomenių kiemeliuose.
Žiūrovų akivaizdoje su metalu
„bendravo“ ... kalvis
iš Kalvių kaimo

Nuotaikingą koncertą kamajiškiams
ir jų svečiams dovanojo populiarus
atlikėjas ir dainų kūrėjas Paulius
Stalionis

Kamajiškių tradicinės šventės „Kuc kuc
Kamajuos“proga pasveikinti atvyko
persirengėliai iš Kriaunų ir Lašų

Seniūnas Vytautas Vilys (centre)
negailėjo nuoširdžių padėkos
žodžių ir kraštiečiui menininkui
Kazimierui Šešelgiui

Kamajiškių ordinas papuošė
ir Romualdą Šniokienę už
nuoširdų rūpinimąsi seniūnijos
gyventojų sveikata

Armonikierių iš Panemunėlio
Bronislavą Žvirblį koncerto
metu lydėjo gera nuotaika

KAMAJAI. Tris rudens dienas miestelyje šurmuliavo tradicinė šventė „Kuc kuc Kamajuos“. Tomis dienomis tradiciškai miestelis buvo virtęs „Kamajų respublika“.

Pirmosios šventės dienos vėlų vakarą Kamajų Antano Strazdo gimnazijos sporto aikštyne buvo organizuotas naktinis krepšinio turnyras, sutraukęs tik šios sporto šakos aistruolius.

Šeštadienį, spalio 6-ąją, jau būta daugiau renginių. Popietę gimnazijos aktų salėje muzikinę kompoziciją „Lino simfonija“ parengė vaikų ir pedagogų kūrybinė grupė „Liniukai“. Pavakarę Kamajų Šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje koncertavo solistė Regina Maciūtė (sopranas) ir Gediminas Kviklys (vargonai). Vakare, dangų nutvieskus fejerverkams, miestelio aikštėje koncertavo grupė „Tautinis brandas“, vyko diskoteka jaunimui.

Daugiausiai renginių ir reginių „Kamajų respublikoje“ būta sekmadienį – spalio 7-ąją. Centrinėje miestelio aikštėje, pavadintoje liaudies dainiaus kunigo Antano Strazdo vardu, nuo ankstyvo rytmečio iki pavakarių šurmuliavo tradicinis turgus ir kermošius. Čia būta visokiausių prekių, kurios galėjo patenkinti net išrankiausio prekeivio skonį. Kas norėjo, pirko gėles, vaismedžių ir vaiskrūmių sodinukus, buvo be galo daug įvairiausių suvenyrų. Kuteno nosį maloniausi šviežios duonos, pyragų, dešrų, lašinių ir kitokių parduodamų produktų kvapai. Galėjai nusipirkti ir šviežios žuvies, ir visokių žuvies gaminių, medaus, naminių sūrių ir namuose sumušto sviesto. Net akys raibo nuo pintų krepšių, įvairiausio siužeto piešinių, audinių, siuvinių, siūlyta ir fotografijų albumų, poezijos ir prozos knygų. Kas mugėje nepirko nieko, bent jau akis galėjo „paganyti“, skanėstų po miniatiūrinį gabalėlį paragauti. O kaip malonu kermošiuje susitikti su giminaičiais, draugais, pažįstamais, pabendrauti... Džiugią nuotaiką paliko įspūdingas Molėtų ir Rokiškio rajono Kriaunų miestelio armonikierių koncertas. Juos pakeitė „kolega“ iš Panemunėlio – garbaus amžiaus muzikantas Bronislavas Žvirblis... Kvietė, viliojo užeiti, pasižmonėti Kamajų, Kalvių, Panemunėlio, Jūžintų, Lašų, Salų, Duokiškio, Aukštakalnių ir kitų bendruomenių kiemeliai. Kiekvienas kiemelis vis savaip išpuoštas, išgražintas, su savo vaišėmis, išmonėmis, tradicijomis, linksmybėmis.

Tikintieji gausiu būriu traukė į Šv. Kazimiero bažnyčią, į šv. Mišias (jas transliavo „Marijos radijas“). Giedojo Kamajų Šv. Kazimiero parapijos jaunimo ir suaugusiųjų giedotojų grupė, vadovaujama Vilmos Steputaitienės.

Vidurdienį visi susibūrė miestelio centre. Čia plaikstėsi šventinė vėliava su Kamajų herbu. 29-ąją šventę „Kuc kuc Kamajuos“ sveikinimo žodžiu pradėjo Kamajų seniūnas, o „Kamajų respublikos“ metu tapęs ir šios šalies „prezidentu“, Vytautas Vilys. Nors renginio vedėja paminėjo, kad Kamajai sulaukė 471-ojo, o „Kamajų respublika“ – 171-ojo gimtadienio, seniūnas patikslino, kad šiomis dienomis archyvuose pavyko surasti naujų duomenų, jog Kamajai yra net vienuolika metų „senesni“, taigi šiųmetinė šventė vyksta miestelyje, kuriam ne 471, bet 482 metai. Seniūnas V. Vilys pasidžiaugė, kad Kamajai gražėja, keičiasi. Visai neseniai vienoje pagrindinės gatvės pusėje vietoje anksčiau buvusio griovio miestelyje buvo paklotas dailus šaligatvis, įrengta šiuolaikiška sporto aikštelė. Panašių naujovių bus ir ateityje.

Pirmą kartą šventėje šiemet nuaidėjo trys galingos salvės – už „Kamajų respubliką“ ir visus kamajiškius. Salves iš savadarbės patrankos dovanojo Anykščių technologijos mokyklos dėstytojas, meninės kalvystės puoselėtojas, Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys Bronius Budreika su savo broliu Vytautu.

Kamajiškiai tradicinio renginio proga sulaukė gausybės sveikinimų ir palinkėjimų. Vienas iš tokių sveikintojų buvo rokiškėnas Seimo narys Algis Kazulėnas.

Tradiciškai labiausiai Kamajų kraštui nusipelniusiems žmonėms buvo įteikti dailūs „Kamajų respublikos“ ordinai. Tokio įvertinimo susilaukė Kalvių seniūnaitijos seniūnas, veiklus bendruomenės narys Gintaras Kepalas, dvidešimt metų vadovaujantis Kamajų Antano Strazdo gimnazijai Augutis Timukas, medikė Romualda Šniokienė, už tradicijų puoselėjimą, Salų dvaro atgaivinimą ordinas įteiktas Steponui Stukui, už ilgametę ir sėkmingą veiklą Kamajų bendruomenėje apdovanotos kamajiškės Alvyra Čipienė bei Zofija Braukylienė. O menininkas Kazimieras Šešelgis apdovanotas už Kamajų heraldikos sukūrimą. Seniūnas, įteikdamas apdovanojimą, pabrėžė, kad gerbiamas kraštietis be jokio atlygio sukūrė ir šį ordiną, ir vietinius pinigus, kurie cirkuliuoja „Kuc kuc Kamajuos“ šventės metu, ir kitokius krašto simbolius (Kamajų herbą sukūrė kitas menininkas – dail. Jokūbas Zovė).

Ordinas „Už nuopelnus Kamajų respublikai“ buvo skirtas žinomam teatro, kino ir televizijos aktoriui Ferdinandui Jakšiui, kuris garsina gimtąjį kraštą, ypač savo vaikystės ir jaunystės miestelį – Duokiškį. Tik dėl svarbių priežasčių aktorius šioje šventėje nedalyvavo, tad apdovanojimas garsųjį kraštietį pasieks kita proga...

Apdovanojimų geriausiems, darbščiausiems, labiausiai nusipelniusiems buvo daug. Dovanos įteiktos „Metų ūkio“ konkurso prizininkams Linai ir Gintarui Zolubams iš Verksnionių, Mildai ir Vladui Dulkėms iš Duokiškio, kamajiškiams Ritai ir Vilmantui Venclovams. Pagerbti ir gražiausiai tvarkomų sodybų šeimininkai Jolanta ir Jonas Bikauskai, Rimantas Gavėnas, Aloyzas Gančiauskas ir kiti. Padėkota šventės rėmėjams, kurių buvo tikrai didelis būrys. Jie pagerbti įspūdingo dydžio naminės duonos kepalais...

Tarp sveikinimų, apdovanojimų skambėjo dainos, gražios muzikos akordai. Renginio dalyvius linksmino Molėtų ir Kriaunų armonikieriai, Panevėžio rajono Karsakiškio seniūnijos Tiltagalių kaimo kapela „Lėvena“, o atlikėjas ir dainų kūrėjas Paulius Stalionis surengė įsimintiną koncertą.

Nors išvakarėse dažnokai „prakiurdavo dangus“ ir vis pasipildavo lietus, tą sekmadienį oras buvo tikrai geras, protarpiais netgi nušvisdavo saulė.

Rokiškio rajonas
Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija