2012 m. gruodžio 7 d.    
Nr. 46
(2021)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Nemuno
krašto
vaivorykštė


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Tėviškės lobiai

Upė Šventoji dar labiau vilioja…

Vytautas Bagdonas

Bevaikščiodamas Anykščių šileliu
pro Dainuvos slėnį, patogiais
laiptais gali užkopti link buvusių
poilsio namų, kur netrukus prasidės
modernaus SPA centro statybos darbai

Tokiais dailiais ir patogiais
takais bei takeliais Šventosios
pakrante tikrai miela pasivaikščioti

Atsiradus prieplaukoms, jaukioms
poilsio aikštelėms, reikiamai
infrastruktūrai, vandens turistų,
plaukiančių Šventąja, dar labiau padaugės

Anykštėnai nebeįsivaizduoja savo gyvenimo be Šventosios upės. Juk čia nuo senų senovės įsikūrę Anykščiai, čia yra svarbiausi gamtiniai, kultūriniai, istorinę praeitį bylojantys, dvasingumą suteikiantys objektai: Anykščių šilelis, Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia, Dainuvos slėnis, 1863 metų sukilimą menantis Okuličiūtės dvarelis, senoji Anykščių dvarvietė, neseniai įsikūręs Anykščių regioninio parko lankytojų centras ir t. t.

Tačiau, kad ir kokia svarbi bei brangi būtų ši vieta, jos potencialas ilgą laiką nebuvo išnaudojamas, upės pakrantės nebuvo pritaikytos turizmui. Šventosios upės kairiojo kranto techninė būklė nuolatos prastėjo dėl dirvožemio erozijos. Per visą miestą tekanti patraukli, srauni upė, vaizdingi krantai bei kita aplinka buvo apleisti ir netinkamai naudojami. Vieša turizmo, poilsio ir laisvalaikio praleidimo infrastruktūra visiškai neatitiko nustatytų higienos, sanitarijos, kraštovaizdžio išsaugojimo ir formavimo reikalavimų. Įvardintos problemos neleido efektyviai panaudoti natūralaus Šventosios upės reljefo grožio, gamtinės įvairovės, kultūros ir poilsio objektų lankomumo, negalėjo sudaryti prielaidų ekonomikos, verslo, socialinės gerovės plėtrai.

Anykščių rajono savivaldybės administracija, atsižvelgdama į Šventosios upės reikšmę ir svarbą, į jos būklę ir pritaikymo galimybes, pasinaudodama Europos Sąjungos paramos galimybėmis, įgyvendino projektą „Viešosios turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatingumo infrastruktūros plėtra Šventosios upės kairiajame krante, Anykščių mieste“, finansuojamą pagal 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę „Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimas, infrastruktūros kūrimas ir plėtra“. Neseniai šis projektas buvo užbaigtas. Darbus kairiajame upės krante atliko savivaldybės skelbtą konkursą laimėjusi Klaipėdoje registruota vokiečių firma „Josef Möbius-Bau-Aktiengellschaft“, pasitelkusi subrangovais anykštėnų statybines organizacijas „Termotaupa“ ir „Anrestas“.

Projekto metu, įsisavinus beveik septynis milijonus litų europinių lėšų, neatpažįstamai pasikeitė Šventosios kairysis krantas. Buvo įrengtas labai geras, originalus pėsčiųjų ir dviračių takas. Tai – 4,175 km sveikatingumo, aktyvaus ir pasyvaus poilsio, ekologinio (pažintinio) turizmo, pramogų trasa, puikiai pritaikyta vaikų, jaunimo, suaugusiųjų, pagyvenusių, žmonių su negalia ir kitų tikslinių grupių poilsiui, sportui, ekologiniam, pažintiniam ir kultūriniam bei sveikatingumo turizmui. Be jau paminėto 4,175 km palei upę nusidriekusio tako, dar įrengtos atokvėpio, poilsio ir sustojimo aikštelės, medinė prieplauka pramoginiam laivui, prieplaukos baidarėms, mažos grimzdės laivams, plaustams, valtims, kanojoms, apžvalgos aikštelės-terasos, įrengtas švyturys, sutvarkytos maudyklos, paplūdimiai, atsirado žaidimų aikštelės, intensyvaus poilsio ir paplūdimio žaidimų zonos, buvo įrengta ekstremali dviračių ir riedučių trasa, iškilo pastatas – viešojo turizmo trasai aptarnauti (su sanitariniais mazgais, pagalbinėmis patalpomis), įrengtas šiuolaikinius standartus atitinkantis 9 vietų kempingas, atsirado mažosios architektūros elementų (tilteliai, suolai, stalai, šiukšliadėžės, pavėsinės, persirengimo kabinos, laužavietės ir t. t.), atlikti esamų įlankų, maudyklų pakrančių bei kūdros valymo darbai, landšafto tvarkymo darbai.

Pasak Anykščių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjos, rajono vyriausiosios architektės Daivos Gasiūnienės, įgyvendintas projektas leis plačiau pasinaudoti turimais Anykščių turizmo ištekliais: vandens turizmo galimybėmis Šventosios upe (įrengtos baidarių prieplaukos, stovyklavietės, pažintinės aikštelės ir kt.), aktyvaus poilsio ir turizmo objektais (yra dviračių ir pėsčiųjų takas, žaidimų ir poilsio bei sporto aikštelės), pažintinio ir kultūrinio turizmo objektais (A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus, Anykščių Šv. apaštalo Evangelisto Mato bažnyčia ir joje įrengtas apžvalgos bokštas, atnaujintas Anykščių miesto senamiestis, Anykščių regioninio parko lankytojų centras bei Anykščių Menų inkubatorius senojoje dvarvietėje ir kt.), poilsio ir reabilitacinės infrastruktūros objektais. Visa tai prisidės prie vietos gyventojų bei svečių rekreacinių poreikių tenkinimo, bus pritraukiama daugiau turistų, skatinamas krašto pažinimas. Taigi, ir taip jau buvusi patraukli, viliojusi vandens turistus, poilsiautojus Šventoji dabar dar labiau visus vilios...

Anykščiai
Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija