2012 m. gruodžio 14 d.    
Nr. 47
(2022)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Žuvo nuncijus

Arkivyskupas Ambrose Madtha

Gruodžio 8-ąją, šeštadienį, per eismo avariją Dramblio Kaulo Kranto Respublikoje žuvo Popiežiaus nuncijus šioje šalyje – arkivyskupas Ambrose Madtha. Nuncijus su jį lydėjusiais asmenimis keliavo džipu Biankouma–Manas automagistrale ir susidūrė su priešinga kryptimi važiavusiu automobiliu. Nuncijus arkiv. A. Madtha ir jo automobilio vairuotojas žuvo įvykio vietoje. Nesunkiai sužeisti kartu keliavę vienuolė ir sekretorius bei į avariją patekusio kito automobilio vairuotojas. Tragiška nelaimė nuncijaus tykojo sutemus šeštadienio vakarą neapšviestame kelio posūkyje netoli Biankouma miesto Dramblio Kaulo Kranto Respublikos šiaurės vakarų regione Denguélé. Arkivyskupas lankė vietos katalikų bendruomenę. Šeštadienį jis aukojo šv. Mišias regiono sostinėje Odienné ir jų metu vietinį diakoną įšventino kunigu. Sekmadienio rytą buvo planuojamos kitos šv. Mišios Duékoué, tačiau pakeliui į Maną, kur žadėta pernakvoti, įvyko nelaimė.

56 metų arkivyskupas A. Madtha buvo kilęs iš Indijos, Bažnyčios diplomatinėje tarnyboje dirbo nuo 1990 metų ir Apaštališkojo nuncijaus Dramblio Kaulo Kranto Respublikoje pareigas ėjo nuo 2008-ųjų. Pagal pareigas jis buvo diplomatinio korpuso Dramblio Kaulo Kranto Respublikoje dekanas. Respublikos prezidentas Alassane Quattara pareiškė užuojautą nuncijaus artimiesiems ir vietos Katalikų Bažnyčiai. Mano vyskupijos katedroje sekmadienį buvo aukotos gedulingos šv. Mišios už žuvusį apaštališkąjį nuncijų.

Vatikano radijas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija