2012 m. gruodžio 14 d.    
Nr. 47
(2022)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Sekmadieniais Pumpėnuose

Po padėkos šv. Mišių prie Pumpėnų
bažnyčios (kun. Juan Carlos
Escudero – antroje eilėje centre)

Giesmę Marijai padėkos popietę
ispaniškai gieda kunigai (iš dešinės):
Davidson Coelho De Castro,
Juan Carlos Escudero ir vienuolės

Popiežiaus Jono Pauliaus II biustas
ir Švč. Marijos paveikslas prieš
centrinį altorių Pumpėnų bažnyčioje

Dažnai lankausi kaimyninės parapijos – Pumpėnų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės – bažnyčioje (Pasvalio r.) ir ten beveik kiekvieną kartą kas nors netikėtai pradžiugina.

Rugsėjo 22 dieną padėkos šv. Mišias aukojo į Romą studijuoti išvykstantis penkerius metus čia dirbęs kun. Juan Carlos Escudero IVE. Po šv. Mišių gausybė tikinčiųjų organizacijų atstovų, choristai jam įteikė gėlių, išsakė padėkos ir palinkėjimų žodžius. Dalyvavusieji atminčiai nusifotografavo prie bažnyčios. Po to vienuolyne per atsisveikinimo popietę vaišintasi, dainuota, širdį pradžiugino jaunųjų giedotojų nuoširdi giesmelė. Čia dirbantys kunigai argentiniečiai J. C. Escudero ir Davidson Coelho De Castro bei vienuolės ispaniškai pagiedojo Švč. Mergelei Marijai skirtą giesmę. Lauksime po dvejų metų studijų sugrįžtančio dvasininko.

Spalio viduryje trijų Pumpėnų vienuolių pastangomis į bažnyčią atvežtas popiežiaus Jono Pauliaus II biustas. Po šv. Mišių bendrai pasimelsta, prašant užtarimo ir malonių.

Lapkričio 18 dieną meldėmės šventiškai išpuoštoje bažnyčioje prie Didžiojo altoriaus. Papuoštas gėlėmis ir degančiomis žvakėmis buvo pastatytas Šv. Mergelės Marijos paveikslas. Smagu buvo matyti jau lietuviškai šv. Mišias aukojantį, neseniai į Pumpėnus atvykusį kunigą D. C. De Castro.

Pumpėnų bažnyčia yra mūrinė, statyta 1818 metais, žiemą būna labai šalta, bet dvasininkų, vienuolių, choristų, patarnaujančio jaunimo elgesys, pagarba viskam sudaro labai mielą aplinką ir puikų susitelkimą maldai.

Ona Striškienė

Pumpėnai, Pasvalio rajonas
Autorės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija