2012 m. gruodžio 14 d.    
Nr. 47
(2022)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Laukimas

Kun. Pavel Andžejevski aukojo šv. Mišias

Nenuorama žiemys atnešė mums baltaskarę žiemužę. Rarotų pirmasis sekmadienis mus pasitiko baltas ir šviesus, ir visas dieneles džiaugiamės prasidėjusia žiemuže drauge su savo mažaisiais draugais. Kalbantis prie Adventinio vainiko, vaikams kyla daugybė klausimų. Jiems smalsu...

Norint, kad mažieji ikimokyklinukai nors truputį suprastų, kas yra tas laukimas, tenka belstis į jų širdeles eilėmis, paprastu ir gražiu žodeliu. Su vaikučiais laukiame jiems suprantamos šventės – Dievulio gimtadienio. Advento vakarais skaitome eiles, kurios padeda susikaupti ir laukti tos gražiausios Dievulio gimimo dienos, kurios metu viso pasaulio vaikai randa dovanėles po Kalėdų eglute.

Vaikai tuoj paklausia: o kodėl Dievulis toks geras, kad savo gimtadienio dovanas dovanoja mums? Sunku tai paaškinti mažiesiems... Paprastas atsakymas – Jis labai geras ir savo gėrybėmis dalijasi su kiekvienu iš mūsų.

Vaikai – nuoširdūs. Pažada atiduoti Jam savo žaisliukus, tik nežino, kur juos nunešti. Gal į bažnyčią?

Mirgant žvakelėms, mažieji klausosi įvairiausių istorijų apie gerumą, meilę ir gėrį. Šiemet vėl mano mažieji Šiaulių rajono Kuršėnų lopšelio-darželio „Eglutė“ ugdytiniai drauge su tėveliais ir auklėtojomis aplankys Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią Kuršėnuose. Ten juos pasitiks mažasis Kūdikėlis Jėzus su savo draugais angelėliais. Mirgant paslaptingoms Advento žvakelėms, vaikai išsakys savo troškimus eilėmis, kurias stengiuosi parašyti pati taip, kad mažieji suprastų ir lengviau įsimintų. Vaikams apie paslaptingą Šv. Kalėdų naktį papasakos bažnyčios klebonas, vaikučių draugas kun. Saulius Paliūnas, o Šiaulių rajono literatų asociacijos Kuršėnų literatų klubo „Atgaiva“ literatės vaikams padovanos savo sukurtas eiles, kurios pasibels į kiekvieno širdį.

Vaikai su dideliu susidomėjimu kartoja eiles, mintis, skirtas Dievo Motinai Marijai ir Dievuliui, ir Angelėliui Sargui.

Valerija Aleksandravičienė,
Šiaulių rajono Kuršėnų lopšelio-darželio „Eglutė“ auklėtoja

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija