2012 m. gruodžio 14 d.    
Nr. 47
(2022)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Kunigystės 70-metis

Kun. Vaclovas Aleksandravičius

Gruodžio 9 dieną Kauno Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje vyskupas Kęstutis Kėvalas, aukodamas pirmąsias šioje bažnyčioje šv. Mišias kaip neseniai konsekruotas vyskupas, pasveikino šioje parapijoje jau 30 metų dirbantį kun. Vaclovą Aleksandravičių su kunigystės 70-mečiu. Vysk. K. Kėvalas padėkojo bažnyčios klebonui mons. Vytautui Grigaravičiui už anksčiau suteiktą vietą gyventi parapijos klebonijoje, o sveikindamas Jubiliatą, džiaugėsi jo ilgamečiu darbu Dievui, Bažnyčiai ir žmonėms. Kunigu įšventintas dar vokiečių okupacijos metais, 1942 m. gruodžio 19-ąją, kun. V. Aleksandravičius dirbo išties ilgai ir prasmingai Bažnyčios ir Dievo tautos garbei, vykdė vikaro, klebono ir altaristo pareigas įvairiose Kauno arkivyskupijos parapijose, bet ilgiausiai Kaune, ypač – Kristaus Prisikėlimo parapijoje. Kun. V. Aleksandravičius yra gimęs 1916 m. gruodžio 13 d., t.y. vakar jis sulaukė 96 metų. Sveikiname kun. V. Aleksandravičių su gražiu jubiliejumi ir linkime Dievo palaimos.

XXI
Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija