2012 m. gruodžio 21 d.    
Nr. 48
(2023)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Miškininkai okupacijų gniaužtuose

2012 metais išėjusiame periodinio leidinio "Genocidas ir rezistencija" numeryje (Nr. 1, 2012) yra daug įdomių ir reikšmingų lietuvių tragiškos istorijos tyrimų ir studijų. Čia rasime ir vokiečių okupacijos laikotarpį nagrinėjančius straipsnius, ir sovietų pirmąją ar antrąją okupaciją patyrusių lietuvių teroro ir vargų istorijos analizę. Leidinį leidžia (kasmet po du apie 250 psl. apimties numerius) Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Algirdas Brukas straipsnyje "Lietuvos miškininkų likimai 1939-1953 m." atskleidžia prieškariu reformuotų miškų ūkio administracinių, miškų apsaugos, ūkinių ir kitų šios sistemos struktūrų darbuotojų likimus Antrojo pasaulinio karo ir pokario (antrosios sovietų okupacijos) metais, parodo jų dalyvavimą pasipriešinimo kovose, nagrinėja kolaboravimo su naciais ir sovietiniais okupantais mastą ir padarinius, buvusių prieškario (beje, dažnai klaidingai naudojamas tarpukario terminas - E. Š.) specialistų ir darbuotojų keitimą atvykėliais iš Rusijos ir kitų SSRS respublikų.

Nuo 1940 metų birželio pabaigos buvo atleistas Miškų departamento direktorius A. Rukuiža ir pakeistas kairiųjų pažiūrų Antanu Kvedaru su jaunesniuoju miškininku Algirdu Matulioniu. Kadangi nuo A. Smetonos režimo buvo "nukentėję" tik trys su miškų ūkiu susiję darbuotojai, tad jie buvo perkeliami - pažeminami ar paaukštinami. Jau liepą į kitą darbo vietą buvo perkelti 65, o per rugpjūtį ir rugsėjį - net 227 darbuotojai. Paskai tempai sulėtėjo. Buvo perkeliami departamento darbuotojai, urėdai. Į kitas pareigas iš viso buvo perkelta per 900 vadovų, specialistų ir tarnautojų. Tas kilnojimas tuomet turėjo ir teigiamą reikšmę - neleido įsigalėti tuo metu skatinamiems skundikams, todėl per 1941 m. birželio 13-17 d. trėmimus ištremta santykinai nedaug miškų tarnybos darbuotojų - 125. Kaip rodo turimi duomenys, A. Kvedaras ir A. Matulionis neprisidėjo prie trėmimų planavimo. Priešingai, A. Kvedaras, naudodamasis padėtimi, bandė pagelbėti kitų profesijų darbuotojams (pavyzdžiui, policininkus įdarbindavo eiguliais ir pan.). Tačiau būdavo įdarbinami iš Rusijos atvykę rusai ir žydai - "socializmo statytojai". 1940 m. pabaigoje - 1941 m. pradžioje Miškų departamente buvo sukomplektuoti Kadrų ir Spec. darbo skyriai, turėję tiesioginį ryšį su NKVD ir saugumo struktūromis. Juos organizavo Šolemas Furmanskis. Tie skyriai pradėjo nagrinėti departamento darbuotojų asmens bylas ir rekomendavo atleisti senuosius darbuotojus, priimant naujus. Birželį tremtinų asmenų sąrašus pradėjo sudarinėti vietiniai talkininkai. Jų atsirado visose urėdijose.

Visą tekstą rasite popieriniame laikraščio variante. Internete skaitykite vėliau.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija