2012 m. gruodžio 21 d.    
Nr. 48
(2023)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kūrybos
horizontuose


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Kronika

Kultūros centrai tarsi feniksai kuria valstybės gerovę   

Penkių apdovanojimo „Auksinis Feniksas“
nominacijų laureatai (iš kairės):
VŠĮ „Aukštaitijos siaurasis
geležinkelis“ direktorius Gintaras
Kerbedis, Tauragės rajono meras
Pranas Petrošius, UAB „Plungės
Laguna“ valdybos pirmininkas Almutis
Bieliauskas, Kalvarijos savivaldybės
mėgėjų teatro „Titnagas“ režisierius
Kestutis Krasnickas, Anykščių
kultūros centro direktorė Diana
Petrokaitė, Plunges kulturos centro
direktorius, LKCA prezidentas Romas
Matulis

Asociacijos prezidentu jau šeštai
kadencijai vėl išrinktas Plungės
kultūros centro direktorius
Romas Matulis, viceprezidente –
Anykščių kultūros centro
direktorė Diana Petrokaitė

Lietuvos nacionalinės premijos
laureato – M. K. Čiurlionio
kvarteto – ir akordeonisto
Martyno Levickio koncertas

Lapkričio 28 dieną Vilniaus rotušėje įvyko išskirtinės reikšmės kultūrinis įvykis, didžiausios šalies kultūrinės bendruomenės – Lietuvos kultūros centrų asociacijos – veiklos dešimtmetis. Lietuvos kultūros centrų asociacija savo gretose turi 139 kultūros centrus ir jų filialus, atstovauja daugiau nei 4000 darbuotojų. Daugiau nei 70 tūkstančių kultūros savanorių aktyviai veikia šalies kultūros, meno kūrimo ir sklaidos, tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo plėtros, įstatymų bazės, reglamentuojančios kultūros sritį, gerinimo, žmogiškųjų išteklių ir kultūros paslaugų konkurencingumo didinimo, kultūros edukacijos, šalies kultūros politikos formavimo ir kituose svarbiuose valstybės gerovės kūrimo procesuose.

Visą lapkritį visuose šalies kultūros centruose vyko daugiau nei 10 tūkstančių įvairių kultūros renginių, skirtų Lietuvos kultūros centrų asociacijos veiklos dešimtmečiui. Tai kvietė bendruomenių narius dar aktyviau įsilieti į kūrybos ir savirealizacijos procesus. Pagrindiniai renginiai, skirti šiam reikšmingam jubiliejui paminėti, vyko lapkričio 28 dieną Vilniaus rotušėje. Juos pradėjo Kultūros viceministras Deividas Staponkus. Jis įteikė aukščiausią Kultūros ministerijos apdovanojimą – garbės ženklą „Nešk savo šviesą ir tikėk“ – Lietuvos kultūros centrų asociacijos prezidentui, Plungės kultūros centro direktoriui Romui Matuliui. Jis įteiktas už Lietuvos kultūrai įžiebtas idėjas ir iniciatyvas, inspiruojančias bendruomenę pozityviai veiklai, asmeninę poziciją ir atsakomybę, kuriant kultūrinę ir dvasinę aplinką.

Po apdovanojimo ceremonijos vyko konferencija „Kultūros centrų strategija 2012–2032“. Pagrindinius pranešimus skaitė Respublikos prezidentės patarėja Rūta Kačkutė, LR Kultūros ministerijos regionų kultūros skyriaus vedėja Irena Seliukaitė, Lietuvos liaudies kultūros centro direktorius Saulius Liausa, Lietuvos nacionalinės filharmonijos generalinė direktorė Rūta Prusevičienė, Lietuvos kultūros centrų asociacijos prezidentas Romas Matulis. Konferencijoje dar kartą įvardinta svari misija, kurią šiandien atlieka kultūros centrai, ir priimta rezoliucija, numatanti šalies kultūros centrų strategines gaires iki 2032 metų bei kelianti svarbiausius uždavinius naujiesiems šalies politikams ir vyriausybės nariams. Baigiantis konferencijai Lietuvos kultūros centrų bendruomenę su gražiu jubiliejumi sveikino ir reikšmingais nuveiktais darbais džiaugėsi LR Seimo pirmininko pavaduotojas Algirdas Sysas, LR Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkė Audronė Pitrėnienė, Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė Roma Žakaitienė, Savivaldos kolegijos kanclerė Vilma Griškevičienė, bibliotekininkų draugijos vicepirmininkas Petras Zurlys, Vilniaus universiteto ir kitų mokslo organizacijų atstovai.

Tą dieną vyko iškilminga Lietuvos kultūros centrų asociacijos apdovanojimo „Auksinis Feniksas“ įteikimo ceremonija. Pirmą kartą Lietuvoje buvo įteiktos penkios apdovanojimo „Auksinis Feniksas“ nominacijos geriausiam metų kultūros rėmėjui, politikui, kultūros centro partneriui, kultūros ir meno kūrėjui bei kultūros centro vadovui. Nominacijoms gauti buvo pasiūlyta net 43 pretendentai: rajonų merai, LR Seimo nariai, pramonės, verslo ir visuomeninės organizacijos, dailininkai ir kiti puikūs kultūros kūrėjai bei vadybininkai. „Metų kultūros centro vadovo“ nominacija iškilmingai įteikta Anykščių kultūros centro direktorei Dianai Petrokaitei. Nominacija „Metų kultūros centro partneris“ įteikta VŠĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ direktoriui Gintarui Kerbedžiui. Nominacija „Metų kultūros politikas“ įteikta Tauragės rajono savivaldybės merui Pranui Petrošiui. Metų kultūros kūrėju paskelbtas ir „Auksinio Fenikso“ skulptūra apdovanotas Kalvarijos savivaldybės mėgėjų teatro režisierius Kęstutis Krasnickas. „Kultūros rėmėjo“ nominacija įteikta UAB „Plungės Lagūna“ valdybos pirmininkui Almučiui Bieliauskui. „Auksinio Fenikso“ – didžiausio ir reikšmingiausio Lietuvos kultūros centrų asociacijos apdovanojimo – įteikimo ceremoniją praturtino menininkai: aktorė Dalia Michelevičiūtė, trimitininkas Valerijus Ramoška, choras „Ave Vita“ ir kiti atlikėjai. Vilniaus rotušėje šventinius renginius, skirtus Lietuvos kultūros centrų asociacijos veiklos 10-mečiui, vainikavo Lietuvos nacionalinės premijos laureato Čiurlionio kvarteto ir akordeonisto Martyno Levickio koncertas.

Šių prasmingų renginių ciklas bylojo Lietuvos kultūros centrų asociacijos pasiryžimą ateityje plėsti savo veiklą ir reikšmingumą, nes ji yra vienintelė organizacija šalyje, vienijanti ir atstovaujanti svarbiausioms mūsų bendruomenių narių organizacijoms – kultūros centrams. Šventinių renginių šurmulyje įvykusios Lietuvos kultūros centrų asociacijos ataskaitinės-rinkiminės sueigos metu dvejų metų kadencijai išrinkta naujoji asociacijos vadovybė. Asociacijos prezidentu jau šeštai kadencijai vėl išrinktas Plungės kultūros centro direktorius Romas Matulis, viceprezidente – Anykščių kultūros centro direktorė D. Petrokaitė, sekretore – Lietuvos liaudies kultūros centro specialistė Jurgita Aleknavičienė. Į naująją asociacijos tarybą išrinkti Skuodo kultūros centro direktorius Vidmantas Valinskis, Nevarėnų kultūros centro direktorius Albinas Šmukšta, Panevėžio miesto kultūros centro „Bendruomenių rūmai“ direktorius Gvidas Vilys, Joniškio kultūros centro direktorė Gerda Narušaitienė, Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ direktorė Janina Ališauskienė, Utenos kultūros centro direktorė Asta Motuzienė, Tauragės kultūros centro direktorius Virginijus Bartušis, Vilniaus miesto Kirtimų kultūros centro direktorė Vilma Ramanauskienė, Vilkaviškio kultūros centro direktorė Renata Medelienė ir Šėtos kultūros centro direktorius Vidmantas Valantiejus.

Kultūros centrų veiklos reikšmingumas mūsų šalies gerovės kūrimui yra ypač svarbus, todėl kultūros centrų asociacijos veiklos 10 metų jubiliejiniai renginiai pademonstravo ne tik jų svarbą, bet ir veiklos kokybę.

Lietuvos kultūros centrų
asociacijos tarybos informacija
Agentūros „Adfoto“ nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija