2012 m. gruodžio 21 d.    
Nr. 48
(2023)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kūrybos
horizontuose


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Maironio pėdsakais

Diena su Maironiu

Lina Kovalevskienė

Mokinių programa

Gertrūda Taluntienė
ir Aldona Radžiūnienė

Ignalina. Maironiui šiemet – 150 metų. Neišsipildė didžio poeto žodžiai – „Išnyksiu kaip dūmas, neblaškomas vėjo, ir niekas manęs neminės...“ Romantiškasis dainius, tautiškumo ir pilietiškumo puoselėtojas vis dar tebegyvena nemirtingoje poezijoje ir žmonių širdyse. Jo mylinti dvasia plevena virš kalvų ir klonių, upių vingių, piliakalnių, giedrame pavasario danguje, gėlių žieduose, skamba paukščių balsais ir dainomis... Minėdamos poeto jubiliejų ir pagerbdamos jo šviesų atminimą visos Ignalinos rajono mokyklos organizavo įvairius renginius. Lapkričio 14 dieną gimnazijų ir vidurinių mokyklų atstovai susirinko į bendrą žodžio ir muzikos šventę.

Ignalinos kultūros ir sporto centre vyko renginys „Diena su Maironiu“ – nuoširdi atvira pamoka – jaunimo dovana lyrikui, išaudusiam tautos, gamtos ir kalbos aukštąjį jausmą. Ypatinga dvasia buvo juntama pilnutėlėje salėje – mokiniai buvo susikaupę ir ramūs... Tiems jauniems žmonėms Maironis yra daugiau nei akmeninė skulptūra ar keletas visiems žinomų eilėraščių eilučių. Renginio pradžioje skambėjo mokinių ir mokytojų atliekama Maironio „Lietuva brangi“ – eilėraštis, tapęs daina ir antruoju Lietuvos himnu. Žinoma, jis išklausytas stovint. Kiekviena mokykla pristatė savo programėles – skaitė eiles, prisiminimų, laiškų ištraukas ir savo mintis apie poetą ir jo kūrybą. „Supratome, kad Maironio širdis nukalta ne iš šalto akmens“, – sakė Dūkšto vidurinės mokyklos mokiniai, kurie, pasigilinę į Maironio gyvenimą ir kūrybą, subtiliau suprato paties poeto pasakytus žodžius apie Lietuvą, kalbą, žmogų, meilę, apie tai, koks laimingas ir nelaimingas yra kūrėjas, kokia bekraštė erdvė tarp kūrybos polėkio ir gyvenimo prozos. Daugėliškio vidurinės mokyklos skaitovai, sėkmingai pasirodę respublikiniame konkurse „Kas tas paslaptis suprastų...“, skaitė savo laiškus Maironiui. Vidiškiečiai sudainavo visiems gerai žinomą „Trakų pilį“. Su muzika eilės skambėjo naujai ir įdomiai. Kad Maironio eilėraščių tekstai puikiai tinka šiuolaikinėms dainoms, visiems įrodė gimnazistės Agnė Čepulytė, Renata Artimavičiūtė ir Deimantė Malikėnaitė. Kiekvienos šių merginų pasirodymas buvo tikrai išskirtinis, o jų sukurtos dainos – tiesiog nuostabios. Prisiminta ne tik Maironio poezija, bet ir satyros (satyrą „Spjauki, drauguži, į viską“ skaitė Simona Vapsvaitė). Jų nesenstančios idėjos puikiai tinka šiems laikams. Gintarė Lukijanskaitė visus sužavėjo eilėraščiu „Medvėgalio kalnas“. Didžiasalio „Ryto“ vidurinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja Nijolė Keraitienė į renginį atlydėjo liaudies dainų karalienės Kristinos Skrebutėnienės (1855–1943) anūkes, jau garbingo amžiaus sulaukusias Gertrūdą Taluntienę ir Aldoną Radžiūnienę. „Mūsų vaikystėje negirdėjome nei Maironio eilių, nei dainų. Buvome auklėjamos lenkiška dvasia. Jaunystėje Maironį jau dainuodavome...“, – pasakojo jos. Moterys labai jausmingai sudainavo „Kur bėga Šešupė“.

Įdomu buvo pasiklausyti minčių iš mokinių rašinių apie Maironį. Jas skaitė visų mokyklų atstovai: „Jūsų dėka mes giliau suvokiame, kas esame...“, „Mes neturime teisės užmiršti to, kas buvo kuriama šimtmečiais...“, „Maironis vis atgyja kritiškais tautai momentais...“, „Iš Jūsų mokomės būti atsidavę savo tėvynei...“, „Šiais laikais taip reikia to paprastumo ir nuoširdumo...“, „Esate mano kvėpėjas...“, „Norėčiau, kad mano anūkai skaitytų Jūsų eilėraščius...“

Šis renginys buvo išties įsimenanti ir jaudinanti pamoka. Ją inicijavo Ignalinos gimnazija, tačiau tik prisidėjus visoms mokykloms pamoka tapo įdomi ir reikšminga. Tai – gražus mokinių ir mokytojų bendro darbo rezultatas. Už renginį „Diena su Maironiu“ mokykloms, ypač lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams, dėkojo Pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro direktorė Rimutė Šiaudinienė. Kiekvienai renginyje dalyvavusiai mokyklai ji įteikė Padėkos raštus.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija