2012 m. gruodžio 21 d.    
Nr. 48
(2023)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kūrybos
horizontuose


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Maironio pėdsakais

Festivalis „Po Maironio liepom“

Dainuoja Kauno miesto
mišrus choras „Diemedis“

Gieda Lietuvos Edukologijos
universiteto choras „Ave vita“

Krekenava. Chorinės muzikos festivalis „Po Maironio liepom“, skirtas paminėti Maironio 150-ąsias gimimo metines, Krekenavoje prasidėjo dar per didžiuosius Žolinės atlaidus ir baigėsi lapkričio 4 dieną. Buvo suorganizuotos net trys chorinės muzikos dienos.

Žolinės atlaidų dieną koncertas vyko aikštėje prie Bazilikos. Maironio eiles skaitė ir renginį vedė Panevėžio J. Miltinio dramos teatro aktorius A. Paulavičius, dainavo Krekenavos kultūros centro vokalinis ansamblis „Gija“ (vad. V. Kavaliauskienė) ir Kėdainių miesto mišrus choras „Ave musica“ (vad. A. Viesulas), solo kūrinius atliko Rasa Juzukonytė, jai akompanavo Aušra Motuzienė. Kauno miesto mišrus choras „Diemedis“ (vad. A. Petrauskas) susirinkusius nustebino subtiliu sakralinės muzikos ir Maironio dainų a capella atlikimu. Naujai suskambėjo dainomis tapusios Maironio eilės „Burtai“, „Vasaros naktys“. Giesmę „Marija, Marija“ ir antruoju Lietuvos himnu vadinamą „Lietuva brangi“ kartu dainavo visi susirinkusieji.

Festivalio uždarymas vyko lapkričio 4 dieną. Po šv. Mišių Bazilikoje, kuriose giedojo Lietuvos Edukologijos universiteto choras „Ave vita“ (vad. K. Barisas), vargonavo R. Mitkus, koncertas persikėlė į Krekenavos kultūros centrą. Čia skambėjo J. Naujalio, Č. Sasnausko dainos pagal Maironio eiles bei modernūs choriniai kūriniai. Žiūrovai buvo sužavėti stiprių choro merginų balsų, humoristinių vyrų mimikų, laisvo choro elgesio scenoje, įdomiai parinkto repertuaro: į sceną įžengę su Maironio dainomis, atlikėjai po to uždainavo net ispaniškai.

Apžvelgdama įvykusį projektą kultūros centro direktorė Miranda Vaitkevičienė papasakojo apie Maironio gyventus Krekenavoje metus, akcentuodama, kad muzika padeda geriau atskleisti poeto idėjas, suprasti poveikį žmogui. Gaila, kad dėl uragano į baigiamąjį renginį negalėjo grįžti Krekenavos klebonas Bazilikos rektorius kun. dr. Gediminas Jankūnas, paruošęs pranešimą apie Maironį.

Pirmą kartą Krekenavos kultūros centre skambėjo aukšto lygio, profesionaliai atliekama chorinė muzika.

Virginija Kavaliauskienė,
Kultūros centro meno vadovė
Autorės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija