2012 m. gruodžio 21 d.    
Nr. 48
(2023)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Ilgai laukti šildomi parapijos namai

Genė Sereikienė

Jaukiame, šiltame kambarėlyje
į katechezės pamokėlę renkasi vaikai

Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios tikintieji vieną sekmadienio popietę rinkosi švęsti Šv. Mišias kupini džiaugsmo. Jie džiaugėsi suremontuotais parapijos namais, kurie nuo šiol bus šildomi. Šv. Mišios buvo aukojamos už parapijos geradarius ir rėmėjus bei visus prisidėjusius savo nuoširdžiu darbu. Iškilmingai prie altoriaus buvo atneštos dovanos: Kėdainių Povilo Lukšio šaulių kuopa dovanojo kryžių, parapijiečiai Stagniūnai – Jėzaus paveikslą, „Caritas“ – arbatinuką, choristai – gėlių puokštę, o literatų klubas „Varsna“ – religinių knygų, kad apsilankymas parapijos namuose visuomet būtų prasmingas ne tik bendraujant prie arbatos puodelio, bet ir semiantis minčių iš knygų.

Žingsnis po žingsnio klebono kun. Artūro Stanevičiaus atkaklumu, darbštumu ne tik puoselėjama bažnyčios tradicija, bet atkuriama tai, kas čia akivaizdžiai reikalauja remonto. Klebono iniciatyvos dėka buvo sudėtos naujos grindys ir suremontuota visa zakristija, bažnyčioje įdėtos grotinės metalinės durys, kad vasarą turistai ir praeiviai galėtų pažvelgti į bažnyčios vidų, suremontuoti parapijos namai, presbiterijai pagamintos naujos uosinės kėdės, visada palaikoma tvarkinga aplinka šventoriuje.

Klebono kun. A. Stanevičiaus planuose – dar daug numatytų darbų. Ruošiamasi parapijos namų stogo remontui. Nuolatinis bendravimas su parapijos žmonėmis, dėmesys jiems klebonui Artūrui padeda susirasti pagalbininkų bei rėmėjų. Neretai gali pamatyti kleboną darbininkų būryje, nešantį, taisantį ką nors, organizuojantį vieną ar kitą darbą, su pagalbininkais aptariantį būsimus darbus.

Pasidžiaugti naujomis patalpomis rinkosi tikintieji, rėmėjai, pagalbininkai, rajono vadovai. Tai buvo parapijiečiams tikra šventė ir proga pasidžiaugti nors nedideliu žingsneliu atkuriant parapijos namus.

Klebonas kun. A. Stanevičius kalbėjo, kad šiose patalpose vyks katechezės pamokėlės, bažnyčios choristų repeticijos, sakralinės poezijos popietės, vyks „Caritas“ budėjimai, švęs šventes šauliai. Klebonas vardijo organizacijas, žmones, įnešusius asmeninius įnašus arba prisidėjusius savo darbais prie kilnaus tikslo – bažnyčios ir parapijos namų remonto. Bažnyčios rėmėjams ir nuolatiniams pagalbininkams klebonas išreiškė nuoširdžią padėką.

Rajono meras Rimantas Diliūnas ir vicemerė Nijolė Naujokienė kartu su parapijiečiais pasidžiaugė šiuo nors ir nedideliu, bet labai svarbiu jiems žingsneliu parapijos namų atnaujinimo link. Po to visi susirinkusieji bendravo prie „Caritas“ moterų paruošto agapės stalo.

Kėdainiai

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija