2012 m. gruodžio 21 d.    
Nr. 48
(2023)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Palaimintojo Jono Pauliaus II relikvijų kelionės pradžia

Gruodžio 2 dieną Vilkaviškio Katedroje iškilmingai švenčiant pirmąjį Advento sekmadienį, pradedant naujus liturginius metus, Vilkaviškio vyskupijoje prasidėjo ir palaimintojo Jono Pauliaus II relikvijų kelionė po vyskupijos parapijas. Šv. Mišioms vadovavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, drauge koncelebravo vyskupo generalvikaras, kanauninkai ir dekanai. Liturgija prasidėjo iškilminga procesija, kurios metu buvo įneštas relikvijorius su palaimintojo Jono Pauliaus II kraujo relikvija.

Vysk. R. Norvila pristatė pal. Jono Pauliaus II kraujo relikviją, gautą iš Krokuvos arkivyskupo, artimo Popiežiaus bendradarbio kardinolo Stanislovo Dzivišo. Kadangi Marijampolėje įkurta Pal. Jono Pauliaus II parapija bažnyčios dar neturi, nutarta organizuoti relikvijų piligrimystę po vyskupijos parapijas. Taip tikintieji galės prisiminti Palaimintąjį, jo tikėjimo liudijimą, melsti jo užtarimo. Homilijoje vysk. R. Norvila plačiau pristatė Palaimintojo asmenybę, priminė buvusio Popiežiaus veiklą, mokymą, Bažnyčios ganytojo sielovadines keliones. Vyskupas kalbėjo, jog lietuviai jį su dėkingumu pamena ir dėl mūsų sovietmečiu okupuotos šalies vargų kėlimo tarptautinėje erdvėje, jo iniciatyva vykusio išskirtinio Lietuvos krikšto 600 metų paminėjimo Vatikane bei dėl Palaimintojo Jurgio Matulaičio beatifikacijos. Ypač svarbi buvo mūsų šaliai popiežiaus Jono Pauliaus II piligrimystė į Lietuvą 1993 metais. Pamokslininkas sakė, jog Jonas Paulius II dažnai ragino nebijoti tikėti, išpažinti savo tikėjimą, jį džiugiai liudyti, nes prisikėlęs Kristus yra su mumis.

Buvo pagerbtos pal. Jono Pauliaus II relikvijos, giedama pal. Jono Pauliaus II litanija. Palaimintojo relikvijorius keliauja per visas vyskupijos parapijas ir kiekvienoje iš jų bus savaitę.

Vilkaviškio vyskupijos kurija

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija