2012 m. gruodžio 21 d.    
Nr. 48
(2023)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Kvietimas atrasti tikėjimą

Vieną sekmadienio popietę aktyvesnių Prienų parapijos žmonių grupelėje kalbėtasi apie tai, ką prasmingo Tikėjimo metais galima nuveikti savo parapijoje. Veikliųjų žmonių bendrijos (www.vzb.lt) iniciatyva susirinkus parapijos namuose, vadovaujant klebonui kun. Jonui Baliūnui ir vikarui kun. Jonui Jonuškai, buvo nutarta vykdyti Lietuvoje jau žinomą programą „Kodėl vadinamės katalikais? Kelionė Katekizmo puslapiais“. Tai – vienas iš būdų labiau pažinti Katalikų Bažnyčios mokymą tikintiems, netikintiems, abejojantiems, ieškantiems, prieštaraujantiems. Taip pat įsipareigota sekmadieniais po vakaro šv. Mišių, 17.45 val., parapijos namuose žiūrėti filmus, po to visiems drauge juos aptariant. Į pirmąjį tokį kino vakarą rinktasi lapkričio 11-ąją pažiūrėjus Jacques Perrin filmą „Choristai“. Taip pat planuojama pakviesti kunigą egzorcistą, kuris papasakotų apie krikščionybei prieštaraujančius ženklus (su keletu susiduriame kasdienybėje, net nesusimąstydami apie jų negatyvų poveikį) bei kitus dalykus, kylančius iš piktojo veikimo.

Nuspręsta pakviesti į svečius ir kitų kunigų teologų. Kiekvieną sekmadienį nuo 8.30 iki 9.45 val. Kristaus Apsireiškimo bažnyčioje vyks Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Taip pat nuspręsta organizuoti piligrimines keliones į šventąsias vietas. Išgirskime, kaip skamba Prienų varpai, kviesdami atrasti tikėjimą, jį stiprinti, dalintis juo ir švęsti – kiekvienam asmeniškai, šeimose, darbovietėse, bendruomenėse.

P. P.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija