2012 m. gruodžio 21 d.    
Nr. 48
(2023)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Neišnyko kaip dūmas...

Grupė renginio dalyvių su
klebonu kan. Vladu Rabašausku

Šiemet sukanka 150 metų, kai gimė poetas prelatas Jonas Mačiulis-Maironis, todėl ir mes, Palėvenės parapijos moterų katalikių draugijos narės, nusprendėme sukviesti tikinčiuosius į  popietę ir paminėti šį kunigą ir poetą, prisiminti jo gyvenimą ir kūrybą. Ant tautine juosta papuošto stalelio buvo pastatyta Maironio nuotrauka, šalia kurios visų šv. Mišių metu degė žvakė, buvo jo mylimiausių gėlių – rūtų – puokštelė. Maironio eiles skaityti atsirado gana daug norinčių: moterų katalikių draugijos narės, choro dalyviai, mokytojos. Buvo skaitomi eilėraščiai ,,Taip niekas tavęs nemylės“, ,,Tu girele, tu žalioji“, ,,Aš norėčiau prikelti“, ,,Išnyksiu kaip dūmas“, ,,Milžinų kapai“. Maironis ne kartą buvo lankęsis Kupiškio rajone, Skapiškio parapijoje. Skaitėme ir jo parašytą baladę ,,Užkeiktas Skapiškio varpas“ apie nuskendusį varpą Mituvos ežere. Skambėjo dainos „Oi neverk, matušėle!“, „Milžinų kapai“, „Lietuva brangi“, kuri privertė visus bažnyčioje esančius atsistoti. Šias dainas atliko Palėvenės bažnyčios choras (vadovė Gintautė Bakanavičienė). Baigdami minėjimą visi užgiedojo „Marija, Marija“.

Gražiai pagerbėme kunigą ir poetą Maironį. Neišsipildė poeto žodžiai „išnyksiu kaip dūmas, neblaškomas vėjo ir niekas manęs neminės...“ Mini, minėjo ir minės...

Aldona Ramanauskienė

Palėvenė, Kupiškio rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija