2012 m. gruodžio 21 d.    
Nr. 48
(2023)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Jo pėdsakus mena ir šiandien

Gruodžio 9 dieną, sekmadienį, parapijos namuose paminėtos poeto prel. Jono Mačiulio-Maironio 150-osios gimimo metinės. Renginį vedė Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Paįstrio filialo vyr. bibliotekininkė Jūratė Blaževičienė. Retų knygų ir fotografijų parodą parengė kraštotyrininkas Bronislovas Mažylis, bibliotekininkė, bibliografė, kraštotyrininkė Stasė Mikeliūnienė, vyr. bibliotekininkė Jūratė Blaževičienė. Apie Maironio gyvenimo kelią, mokslus, tarnystę kalbėjo Bronislovas Mažylis. Iš bibliotekininkės, bibliografės Stasės Mikeliūnienės turiningo pasakojimo sužinojome, kad Maironis Paįstryje lankėsi, pakviestas kun. Jurgio Tilvyčio-Žalvarnio ir Pirmojo pasaulinio karo metais čia apsistojusio kunigo ir poeto Mykolo Vaitkaus. Gražiai suremontuotuose parapijos namuose skambėjo giesmė „Marija Marija“, keletas dainų. Maironio eiles skaitė Paįstrio folkloro kolektyvo nariai, Šilagalio vyr. bibliotekininkas Audrius Mikoliūnas, kraštietė Ona Striškienė. Paįstrio kraštiečių klubo „Ąžuolas“ prezidentas, nusipelnęs gydytojas Petras Knizikevičius parapijos klebonui kan. Pranciškui Benediktui Tamulioniui įteikė kraštiečio skulptoriaus Juozo Zikaro bareljefo „Kristaus galva“ kopiją, palinkėjo parapijos namams pradėti kuo aktyviau tarnauti parapijiečių kultūriniams poreikiams.

Ona Striškienė

Paįstrys, Panevėžio rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija