2012 m. gruodžio 21 d.    
Nr. 48
(2023)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Narvydžių kapinėse atstatyta koplytėlė

Prisikėlusio Jėzaus Kristaus
koplytėlė anksčiau

... ir dabar

Narvydžių kapinėse dar prieš Vėlines atstatyta Prisikėlusio Jėzaus Kristaus koplytėlė, sunykusi nuo vėjo ir lietaus. Vien gerų norų nepakako, reikėjo ir lėšų. Aukojo geros valios žmonės, o atnaujinimo darbus inicijavo Skuodo Švenčiausios Trejybės bažnyčios pastoracinė taryba. Šią idėją palaikė bažnyčios klebonas kun. Saulius Damašius, kun. Mindaugas Šlaustas.

Narvydžių kapinėse Jėzaus Kristaus koplytėlė statyta apie 1915-uosius metus. Per ilgus metus ji, anot Skuodo Švenčiausiosios Trejybės bažnyčios pastoracinės tarybos pirmininko Vytauto Šmito, buvo bebaigianti sugriūti. Jėzaus Kristaus skulptūrėlė, esanti koplytėlės viduje – telšiškio skulptoriaus Mindaugo Šimkevičiaus autorinis darbas. Jai reikalingą medžiagą neatlygintinai paaukojo PĮ „Kūlis“ (direktorius Algimantas Kataržis).

Koplytėlės pamatus be jokio atlygio sumūrijo skuodiškis Petras Mažrimas, jam padėjo V. Šmitas. Kalvis Bronius Laureckas nukalė kryžių bei dureles koplytėlei.

Kad koplytėlė būtų atstatyta, lėšomis prisidėjo Kultūros paveldo departamentas, geros valios žmonės. V. Šmitas džiaugėsi, kad „žmonės aukojo kas kiek norėjo: vieni po keletą litų, bet buvo aukojančių ir po šimtą“. Anot jo, buvo ir besistebinčių savanorišku darbu – negi galima dirbti be jokio atlygio?..

Švenčiausios Trejybės bažnyčios klebonas kun. Saulius Damašius, kun. M. Šlaustas, pastoracinė taryba dėkoja visiems, kurie prisidėjo, atstatant Prisikėlusio Jėzaus Kristaus koplytėlę Narvydžių kapinėse, kurie rinko aukas.

Lapkričio 1-ąją, Visų Šventųjų dieną, koplytėlę kapinėse pašventino Skuodo dekanato dekanas kun. S. Damašius.

Praėjusiais metais Narvydžių kapinėse atstatyti bažnyčios statytojo kunigo Tomo Sudimto ir kitų kunigų paminklai. Prasmingai idėjai pritarė bažnyčios kunigai, daug triūso įdėjo pastoracinė taryba, geros valios žmonės.

Prasmingi darbai nenueina užmarštin, jie lieka ateinančioms kartoms. Džiugu, kad atsiranda iniciatyvių žmonių, kurie savanoriauja ir rūpinasi paminklų atstatymu, išsaugojimu.

Rūta RONKAUSKIENĖ

Skuodo rajonas
Alfonso BAUŽIO ir Vytauto ŠMITO asmeninio archyvo nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija