2013 m. sausio 11 d.    
Nr. 2
(2026)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Bernardas Brazdžionis – Jonas Juškaitis

Laiškai 1982–2002 metais

(Tęsinys. Pradžia 2011 m. nr. 88, 90, 92, 94,
2012 m. nr. 9, 13, 16, 17
, 20, 22, 26, 31, 36, 44)

B. Brazdžionio redaguoti leidiniai
„Lietuvių beletristikos antologija“
(1957), redaguota B. Brazdžionio
(antroji dalis 1965,
kartu su B. Babrausku).

Didžiai nuoširdžiai gerbiamas,

kiek užtrukau atsiliepti, nes laukiau atidarant išeivijos dailininkų parodos.

Širdingiausias ačiū už laišką su šiltais žodžiais (žmona irgi prideda atviruką), už dvi knygas. Tokios visada skaitomos su dideliu dėmesiu, o kur linksma, kvatojausi.Bandžiau atspėti ir iš vardų – kas tokie? Manau, neapsirikau. Tik atleiskite dėl sūnaus Daliaus. Rašiau Darius, nes radijo bangomis, kai ūžė „maišytuvas“, tada nebuvo galima aiškiai išgirsti.

Jūsų išugdyti ne tiktai tie poetai. Skaitėme visi. Man buvo viena lietuvių literatūra,93 ir tikėjau, kad ateis laikas, kai visi skaldytojai galų gale prieis liepto galą. Ačiū Dievui, jau jo, atrodo, būsime kaip ir sulaukę. Paleidžiama iš kalėjimų (specfondų) visa išeivijos literatūra. Jei atvažiuosite į Lietuvą (p. E. Kungienė man sakė, kad kitų metų pavasarį žadate atvažiuoti), gal kokiame susitikime su Jumis ir man bus proga pasimatyti – atsinešiu autografui pirmos „Per pasaulį keliauja žmogus“ laidos egzempliorių, parodysiu, kaip nuo tų metų išsaugotas ir kaip įrištas. Daug poetų ir ne poetų skaitė. Iš kai kurių vos beatimdavau. Ir taip man „suskaitė“, kad reikėjo įrišti. O įrišti nelabai buvo kuo ir kur. Vilniuje nunešęs tokią knygą į vienintelę šiokią tokią rišyklą įrišti, galėjai ne tik jos negauti atgal, bet ir pats galvą įkišti.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija