2013 m. sausio 11 d.    
Nr. 2
(2026)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Bendruomenėse

Buvusioje mokykloje įsikūrė kelios įstaigos   

Lina Kovalevskienė

Buvusiame mokyklos pastate
įsikūrė kelios įstaigos

RIMŠĖ. Spalio 11 dieną miestelyje buvo tikras sujudimas. Žmonės skubėjo į dabar patį gražiausią, iš tolo šviečiantį buvusios mokyklos pastatą. Nors mokykla uždaryta prieš ketverius metus, tačiau pastatas nebuvo paliktas likimo valiai. Po renovacijos jis atgimė naujam gyvenimui. Čia persikėlė svarbiausios įstaigos, rinksis bendruomenė, vyks svarbiausi miestelio renginiai ir šventės.


Bendruomenėse

Atidarytas universalus daugiafunkcis centras

Patalpas laimino Skriaudžių
parapijos klebonas
kun. Arūnas Simonavičius

ĄŽUOLŲ BŪDA. Kazlų Rūdos savivaldybės administracija baigė įgyvendinti projektą „Universalaus daugiafunkcio centro (UDC) steigimas Ąžuolų Būdos kaime“. Projekto vertė – 776805,88 Lt, iš jų 116520,88 Lt Kazlų Rūdos savivaldybės lėšos. Vykdant projektą buvo atlikti remonto darbai, bus nupirkti baldai, sumontuota kompiuterinė ir kita įranga. Įgyvendinus projektą Ąžuolų Būdoje bus sukurta moderni, kokybiškas paslaugas teikianti švietimo ir sociokultūrinių paslaugų infrastruktūra, kuria galės naudotis įvairaus amžiaus gyventojų grupės. Ąžuolų Būdos UDC teiks formalaus ir neformalaus švietimo, savišvietos, sporto, kultūros ir kitas paslaugas. Už projekto įgyvendinimą atsakingas Ekonominės plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas Liudas Valiukas.


Bendruomenėse

Bažnyčia bus statoma už privačias lėšas

Molėtų dekanas kun. Kęstutis
Kazlauskas, vysk. Juozas Matulaitis,
Aurelijus ir Aurelija Rusteikos bei
klebonas kun. Algimantas Baltuškonis

DUBINGIAI. Miestelio bendruomenė tapo itin svarbaus įvykio liudininke – spalio 13-ąją čia, daugiau kaip prieš penkiasdešimt metų sudegusios bažnyčios vietoje, buvo pažymėta naujų maldos namų statybų pradžia. Gausiai susirinkusių vietos gyventojų ir dažnai čia besilankančių svečių iš kitų Lietuvos miestų akivaizdoje buvo pašventintas kertinis Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios akmuo ir įmūryta atminimo kapsulė. Naujieji maldos namai ypatingi ne tik tuo, kad jie – ypač ilgai laukti tikinčiųjų bendruomenės, bet ir tuo, jog, ko gero, pirmą kartą per Nepriklausomybės laikotarpį Lietuvoje tokie darbai finansuojami išskirtinai privačiomis lėšomis.


Bendruomenėse

Padėkos vakaras

Tyrulių seniūnijos Metų žmogumi
išrinktas Radviliškio ir Polekėlės
parapijų klebonas ir dekanas
monsinjoras Gintas Sakavičius

TYRULIAI–POLEKĖLĖ. Jau septynerius metus prieš didžiąsias metų pabaigos šventes Tyrulių seniūnijoje rengiamas Padėkos vakaras, kurio metu pagerbiami gražiai tvarkomų sodybų šeimininkai, apdovanojami seniūnijos rėmėjai ir renkamas Metų žmogus. Šiemet šventinio renginio metu įteiktos trys nominacijos. Nominacija „Metų rėmėjas“ atiteko Jolantai ir Virginijui Veikučiams. Nominacija „Tauri širdis“ įteikta labdaros ir paramos fondo „Gyvenimo šviesa“ vadovui Antanui Jasudavičiui. Tyrulių seniūnijos Metų žmogumi paskelbtas Radviliškio Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos klebonas ir dekanas monsinjoras Gintas Sakavičius. Kadangi jis negalėjo dalyvauti renginyje, nominacija jam įteikta sekmadienio šv. Mišių Polekėlės Švč. Mergelės Marijos Širdies bažnyčioje metu. Per padėkos vakarą pagerbti gražiai tvarkomų sodybų šeimininkai. Padėkos už gražiai tvarkomą aplinką įteiktos Janinai Danelevičienei (Jonaitiškio k.), Linai Mikaliūnaitei (Čiučelių k.), Genutei ir Eugenijui Miseliams bei Jolantai ir Sauliui Savickams (Polekėlės k.), Giedrei ir Giedriui Danelevičiams, Danutei ir Aleksui Minkevičiams (Spičių k.), Janinai ir Edvardui Dambrauskams bei Žalgirio g. 7-ojo namo gyventojams (Tyruliai).


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija