2013 m. sausio 11 d.    
Nr. 2
(2026)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Bendruomenėse

Bažnyčia bus statoma už privačias lėšas

Molėtų dekanas kun. Kęstutis
Kazlauskas, vysk. Juozas Matulaitis,
Aurelijus ir Aurelija Rusteikos bei
klebonas kun. Algimantas Baltuškonis

DUBINGIAI. Miestelio bendruomenė tapo itin svarbaus įvykio liudininke – spalio 13-ąją čia, daugiau kaip prieš penkiasdešimt metų sudegusios bažnyčios vietoje, buvo pažymėta naujų maldos namų statybų pradžia. Gausiai susirinkusių vietos gyventojų ir dažnai čia besilankančių svečių iš kitų Lietuvos miestų akivaizdoje buvo pašventintas kertinis Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios akmuo ir įmūryta atminimo kapsulė. Naujieji maldos namai ypatingi ne tik tuo, kad jie – ypač ilgai laukti tikinčiųjų bendruomenės, bet ir tuo, jog, ko gero, pirmą kartą per Nepriklausomybės laikotarpį Lietuvoje tokie darbai finansuojami išskirtinai privačiomis lėšomis.

Nuo ryto šurmuliavę derliaus šventėje, 13 valandą dubingiečiai susirinko buvusioje prieglaudoje įrengtoje dabartinėje bažnyčioje – šv. Mišias aukojo Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis. Pamoksle, skirtame šiam įvykiui, jis džiaugėsi simboliniu sutapimu – naujieji Dubingių maldos namai bus statomi Tikėjimo metais, kurie prasidėjo vos prieš keletą dienų. Jo ekscelencija, kalbėdamas apie visų, prisidedančių prie naujos bažnyčios atsiradimo, svarbą, citavo rašytoją Mariją Pečkauskaitę: ,,Niekados nepamirškime, kad, įmesdami į pasaulio iždą nors menkiausią gėrio dalelę, mes jau geriname pasaulį!“.

Po šv. Mišių visi dalyviai drauge su iškilminga ceremonija pajudėjo į naujosios šventovės vietą. Statybos darbams paruoštame sklype ant kalvos susirinkusiuosius sveikino parapijos klebonas kun. Algimantas Baltuškonis, ragindamas, statant naują maldos namų pastatą, neužmiršti kurti bei puoselėti ir dvasinę bažnyčią savo širdyse. Į savo sodybą Dubingiuose jau šešerius metus atvykstantys pailsėti verslininkai Aurelija ir Aurelijus Rusteikos sakė, kad apylinkių gamtą ir istoriją įsimylėję iš pirmo žvilgsnio. Šis susižavėjimas ir miestelio bendruomenės jau seniai puoselėtos naujos bažnyčios viltys tapo akstinu visomis išgalėmis prisidėti prie jų išsipildymo. Maldos namų statybų mecenatai kalbėjo: „Galbūt iš pirmo žvilgsnio tai – maža šventė mažame miestelyje, bet iš tiesų ji – labai didelė mūsų širdyse“. Technikos parduotuvių tinklą valdantys verslininkai, šalia tradicinio pergamento, į atminimo kapsulę įdėjo ir USB atmintinę, kurioje sukelti visi su statybomis susiję dokumentai ir planai. „Kad ateities kartos, po daugelio metų radę ją suprastų, kokiame amžiuje ši bažnyčia buvo statoma“, – šypsojosi A. Rusteika.

Naujosios šventovės kertinio akmens šventinimo ceremonijoje kalbėjo ir jos architektas Kęstutis Pempė, savo kreipimąsi pradėjęs vieno šventojo žodžiais: „Kiek turėsite jėgų, tiek stenkitės būti arti savo artimo. Nes kiek būsite arti artimo, tiek būsite arti Dievo“. Architektas pridėjo, kad tikinčiųjų bendruomenė būtent ir yra artimų žmonių bendruomenė, todėl bažnyčia kaip pastatas – itin svarbi vieta jai susiburti.

Vyskupo J. Matulaičio  pašventintą kertinį akmenį ir kapsulę oficialūs ceremonijos dalyviai įmūrijo įmesdami simbolinį cemento šlakelį, o susirinkusieji į renginį svečiai bei verslo atstovai buvo pakviesti į paramos galimybių studijos pristatymą Asvejos regioninio parko direkcijoje. Čia jie galėjo paaukoti pirmąsias aukas būsimos bažnyčios įrengimui.

Pagal vtv.lt
Molėtų rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija