2013 m. sausio 11 d.    
Nr. 2
(2026)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Bendruomenėse

Padėkos vakaras

Tyrulių seniūnijos Metų žmogumi
išrinktas Radviliškio ir Polekėlės
parapijų klebonas ir dekanas
monsinjoras Gintas Sakavičius

TYRULIAI–POLEKĖLĖ. Jau septynerius metus prieš didžiąsias metų pabaigos šventes Tyrulių seniūnijoje rengiamas Padėkos vakaras, kurio metu pagerbiami gražiai tvarkomų sodybų šeimininkai, apdovanojami seniūnijos rėmėjai ir renkamas Metų žmogus. Šiemet šventinio renginio metu įteiktos trys nominacijos. Nominacija „Metų rėmėjas“ atiteko Jolantai ir Virginijui Veikučiams. Nominacija „Tauri širdis“ įteikta labdaros ir paramos fondo „Gyvenimo šviesa“ vadovui Antanui Jasudavičiui. Tyrulių seniūnijos Metų žmogumi paskelbtas Radviliškio Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos klebonas ir dekanas monsinjoras Gintas Sakavičius. Kadangi jis negalėjo dalyvauti renginyje, nominacija jam įteikta sekmadienio šv. Mišių Polekėlės Švč. Mergelės Marijos Širdies bažnyčioje metu. Per padėkos vakarą pagerbti gražiai tvarkomų sodybų šeimininkai. Padėkos už gražiai tvarkomą aplinką įteiktos Janinai Danelevičienei (Jonaitiškio k.), Linai Mikaliūnaitei (Čiučelių k.), Genutei ir Eugenijui Miseliams bei Jolantai ir Sauliui Savickams (Polekėlės k.), Giedrei ir Giedriui Danelevičiams, Danutei ir Aleksui Minkevičiams (Spičių k.), Janinai ir Edvardui Dambrauskams bei Žalgirio g. 7-ojo namo gyventojams (Tyruliai).

Paskui koncertavo Tyrulių humoro grupės.

Radviliškio rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija