2013 m. sausio 11 d.    
Nr. 2
(2026)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Kaišiadorių vyskupijoje

Širvintų dekanate

Primicijos

Kun. Tadas Piktelis Bagaslaviškio
Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje

BAGASLAVIŠKIS. Primicijos – kunigo pirmųjų šv. Mišių, aukojamų savo parapijoje, šventė. Tai kunigo svajonių diena, kuomet jis žengia prie Dievo altoriaus atnašauti padėkos auką toje bažnyčioje, kurioje brendo ir augo būsimojo kunigo tikėjimas bei pasišventimas Dievo tarnybai. Snieguotą gruodžio 16-osios sekmadienį Bagaslaviškio Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje vyko kun. Tado Piktelio pirmosios šv. Mišios. Kunigu jį Kaišiadorių Katedroje gruodžio 9 dieną įšventino Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Sudėtingos oro ir eismo sąlygos kelią dengiant pustomo sniego kilimu nesutrukdė šventėje dalyvauti garbingiems svečiams. Į Primicijas atvyko Vilniaus kunigų seminarijos rektorius mons. Žydrūnas Vabuolas, Kaišiadorių dekanas mons. Rimvydas Jurkevičius, Molėtų dekanas mons. Kęstutis Kazlauskas, Žiežmarių klebonas kun. Rokas Puzonas, Musninkų klebonas kun. Virgilijus Balnys, Punsko parapijos vikaras, lietuvių sielovadininkas kun. Egidijus Kazlauskas, Molėtų vikaras kun. Mindaugas Grenda, Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos vikaras kun. Dainius Matiukas, diakonai ir klierikai, kunigo Tado artimieji, draugai ir Bagaslaviškio parapijiečiai. Primicijų pamokslą sakė kunigo Tado draugas Vilniaus Pal. J. Matulaičio parapijos vikaras kun. Mozė Mitkevičius. Pamoksle jis kalbėjo apie tai, kad kunigo šventimų data dažnai atspindi ir kunigo tarnystės individualią charizmą – Adventinė Tado kunigystė, linkėjo pamokslininkas, tebus gili, viltinga ir vaisinga. Po šv. Mišių kunigas Tadas sulaukė sveikinimų, teikė palaiminimą kunigams ir diakonams, klierikams, artimiesiems, ir visiems tikintiesiems.

Beje, už iš Bagaslaviškio parapijos kilusį ir Širvintų gimnaziją baigusį naująjį kunigą prieš vakarines šv. Mišias Širvintų Šv. arkangelo Mykolo  bažnyčioje nuo gruodžio 7  iki 16 dienos tikintieji buvo kviečiami melstis rožinį ir Palaimintojo Jono Pauliaus II litaniją prašant jam apaštalinio uolumo Kristaus tarnyboje.

XXI

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija