2013 m. sausio 11 d.    
Nr. 2
(2026)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Kaunoarkivyskupijoje

Raseinių dekanate

Advento penktadieniai

RASEINIAI. Visus Advento penktadienius Raseinių parapijiečiai buvo kviečiami darbų ir gyvenimo skuboje sustoti ir pamąstyti apie save, savo tikėjimą, gyvenimą ir jo problemas. Susitikimų ciklas taip ir vadinosi: „Paruošk širdį“. Paruošk širdį artėjančiam Šv. Kalėdų džiaugsmui, kad vertai ir tikrai galėtum išgirsti džiugiąją Naujieną.

Lapkričio 30-osios penktadienį parapijos namuose svečiavosi Betygalos parapijos klebonas kun. Viktoras Aukštakalnis su savo ištimu kelionių draugu keturkoju Rokiu. Parapijiečiai išgirdo ir pamatė filmuotą medžiagą iš stulbinančių dviejų keliautojų kelionių į Prancūzijos aukščiausią kalną. Žiūrint į vaizdus net sėdint jaukioje ir šiltoje salėje svaigo galva. Visi pagarbiai žavėjosi alpinistų drąsa ir ištverme. Didžiulį įspūdį darė nuolat juostoje girdimi kunigo žodžiai: „Viešpatie, koks gražus Tavo sukurtas pasaulis...“

Gruodžio 7-ąją, penktadienį, Raseinių Kultūros centro Mažoji salė sunkai talpino visus atėjusius susitikti su iš Vilniaus atvykusiais svečiais kun. Kęstučiu Dvarecku ir bernardinai.lt redaktoriumi dr. Andriumi Navicku. Svečiai pasakojo apie savo gyvenimą ir susitikimus su priklausomybės liga sergančiais ir pasveikimo ieškančiais žmonėmis. Pristatė savo knygą „Sutemos tirščiausios prieš aušrą. Apie priklausomybės ligą ir sveikimo kelią“. Tema labai aktuali ir skaudi daugeliui. Tai parodė ne tik dėmesys lektoriams bei išpirkti visi atvežti knygos egzemplioriai, bet ir įsiplieskusi diskusija tarp žiūrovų. „Kaip padėti savo artimam žmogui?“ – lektorių atsakymus papildė čia pat savo gyvenimus liudiję žmonės. Anoniminių alkoholikų (AA) grupės „Saulutė“ nariai pakvietė kaip tik į kitą dieną vykusį atvirą AA susirinkimą. Parapijiečiai ilgai nesiskirstė – kunigas Kęstutis ir dr. Andrius skyrė laiko visiems norintiems asmeniškai pasikalbėti.

Gruodžio 14-ąją Kultūros centro mažojoje salėje vyko susitikimas su VDU Teologijos fakulteto dekanu dr. Benu Ulevičiumi. Per pernykštį Gavėnios susitikimą papasakojęs mums apie Adomą ir Jėzų, šiemet dr. Benas pratęsė pasakojimą, labai vaizdžiai ir gyvai parodęs skirtumus tarp Ievos ir Marijos. Parapijiečiai, ypač jaunimas, mielai prisijungė prie dr. Beno gitaros pritariamų giesmių.

Gruodžio 21-oji – paskutinis adventinis penktadienis – parapijiečius sukvietė labai šiltai vakaronei „Tylios nakties belaukiant“. Spustelėjęs prieškalėdinis šaltukas ir sniego pusnys sutrukdė ateiti visiems norintiems, bet jaunimas ir patys ištvermingiausi parapijiečiai dalinosi savo širdžių šiluma, linkėjo vieni kitiems lauždami kalėdaitį. Parapijos klebonas dekanas kun.Vytautas Paukštis bei vikaras kun. Gintas Leonavičius dėkojo Dievui ir laimino visus už bendrystę. Visus vienijo jaunimo atliekamos giesmės bei šilti pokalbiai prie arbatos puodelio. Į namus visi skirstėsi nešdami širdyse bendrystės šilumą ir jaukumą.

Irena Dambrauskaitė,
parapijos referentė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija