2013 m. sausio 11 d.    
Nr. 2
(2026)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Kaunoarkivyskupijoje

Raseinių dekanate

Marijos diena

Šiluva. Gruodžio 13-ąją, Marijos dieną, Šiluvoje šventė gausiai atvykę piligrimai. Šią dieną į Šiluvą piligriminę kelionę surengė Kėdainių dekanato tikintieji, o dekanato kunigai padėjo norintiems susitaikyti su Dievu ir priimti Sutaikinimo sakramentą klausydami išpažinčių. Pagrindinėse šv. Mišiose Švč. Mergelės Marijos Gimimo Bazilikoje giedojo Josvainių parapijos choras.

Iškilmingai Eucharistijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC, „Marijos radijo“ aukotojų intencijomis meldęsis kun. Gintaras Blužas OFS.

Homiliją sakęs vyskupas K. Kėvalas Dievo malonės blyksniu savo gyvenime pavadino laikotarpį, kurį praleido dirbdamas Šiluvoje. Homilijoje ganytojas paliudijo ne kartą jį padrąsinusią Dievo Motinos globą. Šv. Mišių pabaigoje, prieš suteikiant ganytojiškąjį palaiminimą, arkivyskupas S. Tamkevičius padėkojo vyskupams, broliams kunigams, Kėdainių dekanato tikintiesiems ir visiems palinkėjo vilties, ramybės, pasitikėjimo Dievo meile.

Parapijos klebono kun. Erasto Murausko rūpesčiu Šiluvos dvasiniame centre piligrimai galėjo išgerti karštos arbatos ir pasivaišinti parapijos maltiečių dalijama sriuba. Norintieji Piligrimų informacijos centre buvo kviečiami pasidžiaugti vaikų piešinių paroda „Angelo žinia“.

Pagal siluva.lt

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija