2013 m. sausio 11 d.    
Nr. 2
(2026)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Kauno arkivyskupijoje

Kauno I dekanate

Konsekracijos metinės

Žaliakalnis. Gruodžio 26 dieną 12.00 val. į šv. Mišias Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje minint Tautos šventovės prisikėlimo iš griuvėsių aštuntosioms konsekracijos metines susirinko gausus tikinčiųjų būrys. Iškilmingoje patarnautojų, parapijos jaunimo, Kauno kunigų seminarijos auklėtinių procesijoje aukoti šv. Mišių prie altoriaus žengė kunigai, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Kauno arkivyskupijos vyskupas augziliaras K. Kėvalas ir visus laiminęs arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ, vadovavęs iškilmingai Eucharistijos liturgijai. Homilijoje jis kalbėjo, kad Prisikėlimo šventovė – tai iškovotos laisvės simbolis. Pasak arkivyskupo, sovietų okupacijos metais mums buvo negalima turėti net mažiausios katekizmo knygutės. Šiandien mes galime laisvai išpažinti Dievą. Bažnyčia kviečia neniekinti, nesvaidyti šmeižto akmenimis, o visiems padėti atrasti kelią į Dievo namus. Tada daugiau bus mylinčių širdžių, greičiau atsigaus tauta, daugiau bus gėrio.

B. V.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija