2013 m. sausio 11 d.    
Nr. 2
(2026)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Lietuva – kaip sausakimšas troleibusas

Gintaras Visockas

Šiandien norėčiau prisiminti kadaise per LRT televizijos Kultūros kanalą parodytą poeto Valdemaro Kukulo pokalbį su rašytoju Liutauru Degėsiu. Minėtoje laidoje buvo pavartota itin taikli ir vaizdinga metafora, apibūdinanti lietuviškosios demokratijos trūkumus. Lietuva palyginta su sausakimšu troleibusu, kurio keleiviai nepajėgia įveikti smulkiausių tarpusavio nesutarimų, ir būtent dėl šios priežasties netrukus visi taip aršiai susipyksta, kad vienas kito nekenčia „visa savo širdimi“, tačiau vis tiek bus priversti būti kartu – važiuoti tuo pačiu perpildytu troleibusu, vienas kitam žvelgti į akis arba alsuoti į pakaušį, nes troleibusas lekia nesustodamas nė vienoje stotelėje. Paklausite, kur čia slypi didžiausia lietuviškosios demokratijos bėda? Priartėjus prie stotelės vienas keleivis pareiškia norįs išlipti, bet dauguma keleivių norėtų važiuoti toliau. Daugeliui reikėtų išlipti tik kitose stotelėse. Kaip tokiu atveju elgiasi važiuojantieji troleibusu? Jie sušaukia referendumą. Dauguma visuomeniniu transportu važiuojančių keleivių balsuoja už tai, kad troleibusas nesustotų dėl vieno keleivio užgaidų. Teisinga? Gražu? Demokratiška? Demokratijos principai nepažeisti. Bet juk keleivis, į kurio prašymus demokratiškai neatsižvelgta, priverstas važiuoti toliau. Jis jaučiasi nelaimingas, nes negali išlipti ten, kur jam reikia, tad jis negali atlikti darbų, kuriuos buvo numatęs. Kitoje stotelėje – vėl tas pats. Paaiškėja, jog ir vėl esama keleivių, kuriems verkiant reikia išlipti. Bet tokių – mažuma. Demokratiškai balsuodama dauguma ir vėl pasielgia taip, kaip patogiau tik tolimesnėse stotelėse išlipti trokštančiai daugumai, o ne būtent dabar palikti troleibusą panorėjusiai mažumai. Troleibusui privažiavus prie naujų stotelių, padėtis grėsmingai kartojasi. Sulyg kiekvienu metru troleibuse nenumaldomai daugėja vyrų ir moterų, kurie negali išlipti būtent ten, kur jiems to labiausiai reikia, bet demokratijos principus šventai gerbianti dauguma neketina įsiklausyti į mažumos lūkesčius. Mažumos poreikiai daugumai atrodo per daug menki, nereikšmingi. Dauguma skuba įgyvendinti tik savo tikslus, kurie jai atrodo patys reikšmingiausi bei aktualiausi. Ji įsitikinusi, jog elgiasi teisingai, ignoruodama mažumą. Tačiau toks skubėjimas byloja, jog troleibuse ilgainiui susidarys viskuo ir visais nepatenkintų žmonių būrys, nepajėgus nuveikti jokių, net elementariausių darbų. Juk nė vienas iš keleivių negali išlipti būtent ten, kur jam būtina. Net tie, kurie savo kailiu patyrė daugumos spaudimo „žavesį“, naujų balsavimų metu nebepalaiko nuolat besiformuojančių mažumų lūkesčių. Jie prarado jautrumą. Jie keršija tiems, kurie kadaise neatsižvelgė į jų norus. Ir toks kerštas galbūt yra suprantamas atsakas: tu man nepadėjai, kodėl aš tau privalau pagelbėti? O jeigu pripažįstame, jog demokratijos taisyklės leidžia skriausti silpnesnįjį, tai privalome pripažinti, jog tas silpnesnysis turi teisę gintis. Ar Lietuva neprimena beprotiško troleibuso, kurio keleiviai kariauja vienas su kitu ir nepastebi tikrųjų pavojų, slypinčių anapus troleibuso langų ir durų? Metafora apie beprotišką troleibusą – ir taikli, ir vaizdinga. Tačiau kaip ją panaudoti nūdienos reikmėms?

Gruodį Vilniaus Universiteto Filosofijos fakultete buvo surengta įdomi teminė, tačiau žiniasklaidos kažkodėl beveik nepastebėta konferencija „Lietuvos gyventojų pasitikėjimas teisėsaugos institucijomis ir jį lemiantys veiksniai“. Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą projektą pristatė prof. dr. Aleksandras Dobryninas, dr. Eglė Vileikienė ir doc. dr. Vladas Gaidys. Tądien buvo perskaityta svarbių pranešimų apie teisėsaugos vertinimo visuomenėje problemas, pasitikėjimo teisėsaugos institucijomis istorinius bei sociologinius aspektus, saugumo jausmo visuomenėje ir teisėtvarkoje ir net bausmių ir jų skyrimo vertinimų aspektus. Prof. dr. A. Dobryninas pabrėžė, jog tiek kriminologai, tiek sociologai maždaug dešimt metų itin atidžiai stebi, kaip Lietuvoje keičiasi pasitikėjimas valstybės institucijomis, įskaitant ir teisėsaugos struktūras. Ką akcentavo šio informacinio seminaro organizatoriai? Paaiškėjo, kad nėra atlikta labai išsamių sociologinių tyrimų, kaip tam tikrais XX amžiaus laikotarpiais (prieškariu, sovietmečiu ir nepriklausomybės atkūrimo pradžioje) Lietuvoje buvo vertinamos teisėsaugos institucijos, tačiau turimi istoriniai šaltiniai bei surinkta medžiaga leidžia naudoti tezę, jog gyventojai, turėję reikalų su teisėsaugos institucijomis, jomis mažiau pasitiki ir prasčiau vertina jų veiklą, o tie, kurie neturėjo tiesioginių kontaktų su teisėsaugos institucijomis, jų veiklą vertina palankiau. Remiantis pastarųjų dviejų dešimtmečių gyventojų apklausų rezultatais, matyti, jog pasitikėjimas policija palaipsniui auga. Taigi per pastaruosius kelis metus pasitikinčiųjų policija buvo daugiau nei nepasitikinčiųjų, tačiau pabrėžtina ir tai, kad minėtu laikotarpiu gyventojų nepasitikėjimas teismais bei prokuratūra išliko gana negatyviai stabilus. Turime svarbų apibendrinimą, kurį, beje, patvirtina ir kitose šalyse atliktų panašaus pobūdžio tyrimų rezultatai: „asmeniškai turėjusieji reikalų su teisėsaugos institucijomis jas vertina prasčiau nei su jomis nebedravusieji“.

Doc. dr. V. Gaidys pastebėjo, jog dauguma apklausos duomenų yra optimistiški. Lietuvos gyventojų pasitikėjimas beveik visomis šalies institucijomis lėtai auga, o nerimaujančių dėl tinkamai neužtikrinamų žmogaus teisių – mažėja. Svarbu ir tai, kad tų sferų, kurios iki šiol sulaukia tik negatyvių vertinimų, rezultatai bent jau daugiau nesmunka žemyn. Vadinasi, pagrindinė žinia džiugi – situacija Lietuvoje gerėja. Taip ir turėtų būti. Tokiems poslinkiams įtakos turi tiek objektyvios, tiek subjektyvios sąlygos. Iš tikrųjų ši žinia – mažai viltinga, nes Lietuvoje ženkliai padidėjo tokių, kurie jaučia stiprų nerimą dėl valstybės ateities. Jei dar neseniai dėl valstybės išlikimo itin susirūpinę būdavo vos 14 proc. apklaustųjų, tai šiandieniniai tyrimai skelbia, jog jų jau turime 28 proc. Suprask, labai nerimaujančių padaugėjo dvigubai. Tokių Lietuvos piliečių, kurie dėl valstybės išlikimo jaučia ne itin stiprų nerimą, turime net 37 proc. Taigi daugiau nei pusei apklaustųjų neramu dėl Lietuvos, kaip valstybės, likimo. Sudėjus į krūvą tuos, kurie jaučia „stiprų nerimą“, ir tuos, kurie jaučia „tam tikrą nerimą“, turėsime net 65 proc. Ką byloja šios tendencijos? Kad visi žmonės, nepriklausomai nuo tautybės, religinių įsitikinimų ir seksualinės orientacijos, Lietuvoje jaučiasi užtektinai komfortiškai ir saugiai? Ir tas jausmas po truputį stiprėja? Tačiau kodėl tada Lietuvoje nesijaučia saugūs tie, kuriems labai svarbūs lietuvybės ir lietuviškumo išsaugojimo reikalai? Ko tada verti augantys pasitikėjimo valstybės institucijomis rodikliai, jei smunka pats svarbiausias rodiklis – pasitikėjimas pačios valstybės gyvybingumu?

Doc. dr. V. Gaidys teigė, jog gilesnių bei išsamesnių analizių šia tema dar nėra. Jo asmenine nuomone, didelės įtakos čia turi emigracija. Akivaizdu, kad itin daug Lietuvos piliečių išvažiuoja iš Lietuvos dirbti į svečias šalis ilgam arba net visam laikui. Akivaizdu ir tai, kad mūsų šeimos – itin negausios, o tai reiškia, kad lietuvių Lietuvoje mažėja tiek dėl emigracijos srautų, tiek dėl katastrofiškos demografinės padėties. Pesimistines nuotaikas dar labiau stiprina Europos Sąjungoje įsisiautėjusi ekonominė krizė, kurios padarinių Lietuva negalėjo nei išvengti, nei apeiti, nei ignoruoti. Net 32 proc. Lietuvos apklaustųjų tvirtina jaučiantys didelį nerimą, kad ateityje neturės užtektinai pajamų būtiniausioms pragyvenimo išlaidomsTam tikrą nerimą, kad neturės reikiamo kiekio pinigų, jaučia net 46 proc. respondentų. Tad net 78 proc. Lietuvos piliečių savo valstybėje nesijaučia materialiai saugūs. Situacija yra klaiki. Lietuviai nesijaučia saugūs būtent ten, kur, vadovaujantis sveiku protu, turėtų jaustis saugiausiai. Nesunku suvokti, kas atsitiks, jei nesugebėsime įvardinti giluminių šio fenomeno priežasčių ir jų operatyviai pašalinti. Bet juk nesugebėsime, nes iš tiesų esame tie be sustojimo lekiančio troleibuso keleiviai, nepajėgiantys ištiesti pagalbos rankos savo artimui būtent tuo metu, kai jam to labiausiai reikia...

Gruodį portaluose bernardinai.lt, tiesos.lt bei laikraštyje „XXI amžius“ buvo paskelbtas interviu su europarlamentaru prof. Vytautu Landsbergiu. Profesorių kalbinusios Ramutė Bingelienė ir Saulė Matulevičienė interviu pavadino šitaip: „Reikia išsiaiškinti, kas esame“. Puikus, gilus pokalbis. Tikrai praverstų išsiaiškinti, kas iš tikrųjų esame, o kuo tik apsimetame esą. Be abejo, visos politinės partijos privalėtų aptarti svarbiausius valstybės likimo klausimus. Bet teisingas ir toks klausimas: ar dar turime tokių partijų? Jautriems žmonėms jau seniai atrodo, jog nebegalime gyventi taip, kaip gyvename dabar. Bet kaip priversti šią tragediją suvokti tuos, kurie mano, jog gyvenimas valstybėje – užtektinai jaukus, gražus, prasmingas? Juk valstybės valdymo svertai – būtent jų rankose. Įspūdinga, dėmesio verta ir prof. V. Landsbergio frazė, apibūdinanti sovietinio teisėjų klano įsigalėjimo priežastis bei pasekmes. Taikliai pastebėta, kad mes paveldėjome visą teisėjų korpusą ir kadrus, ir dar jų vaikus, kuriuos jie išmokė, įdavė diplomus bei sustatė į aukštas vietas. Būtent tai ir yra buvusios sistemos revanšas. Toji „teisėjų partija“ praktiškai įsiskverbusi į visas politines partijas, Tėvynės sąjungą-krikščionių demokratų partiją – taip pat. Todėl visas politines jėgas ji apraizgiusi nematomais čiuptuvais ir neleidžia pasiekti tikrojo teisingumo. Tačiau kyla prieštaringų klausimų. Pavyzdžiui, kodėl šios pastabos skelbiamos tik šiandien, kai konservatoriai rinkimus akivaizdžiai pralaimėjo, o ne prieš keletą metų, kai dar buvo galima kai kurias klaidas bent jau bandyti ištaisyti? Dar norėtųsi paklausti, kodėl ir vėl visas dėmesys koncetruojamas tik į vieną – vadinamąją pedofilijos – bylą? Nejaugi nėra kitų rezonansinių bylų, kurias būtina išsamiai aptarti, stebėti, analizuoti? Optimizmo nesuteikia ir pastebėjimai, kaip sunku priimti teisingesnius sprendimus. Kad valstybės valdymas yra sudėtingas užsiėmimas, – suprantama. Bet jei nieko pakeisti negali partijų garbės pirmininkai, politikos komiteto vadovai, net Prezidentė neturi kuo pakeisti sovietinio raugo teisėjų ir jų palikuonių, tai ką tada galime padaryti mes, eiliniai mirtingieji? Vis tiek balsuoti už tuos konservatorių ir krikščionių demokratų atstovus, kurie, patekę į valdžią, nepajėgė atlikti net pačių svarbiausių valstybinių užduočių ir dabar net nesiteikia prisipažinti, jog per ketverius metus daugiau tūpčiojo vietoje nei judėjo į priekį?

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija