2013 m. sausio 11 d.    
Nr. 2
(2026)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Išnašos

Genocidas ir rezistencija

Miškininkai okupacijų gniaužtuose

2012 metais išėjusiame periodinio leidinio „Genocidas ir rezistencija“ numeryje (Nr. 1, 2012) yra daug įdomių ir reikšmingų lietuvių tragiškos istorijos tyrimų ir studijų. Čia rasime ir vokiečių okupacijos laikotarpį nagrinėjančius straipsnius, ir sovietų pirmąją ar antrąją okupaciją patyrusių lietuvių teroro ir vargų istorijos analizę. Leidinį leidžia (kasmet po du apie 250 psl. apimties numerius) Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.


Išnašos

Gelbstinti nuo užmaršties šešėlio

Algimantas Zolubas

Knygos viršelis

Neseniai 500 egzempliorių tiražu spaustuvė „Morkūnas ir Ko“ išleido intriguojančiu pavadinimu Pauliaus Vyturio knygą „Dialogai su viešpačiu ir šėtonu“. Knygą redagavo prof. Juozas Girdzijauskas ir Danguolė Stonytė, išleido Petras Girdzijauskas-Paulius Vyturys.

Iš tikrųjų autorius nuo vaikystės dalyvavo ir iki šių dienų dalyvauja dialoge su Dievu, o į prievartinį dialogą su šėtonu buvo įtrauktas per šėtoniškos imperijos parankinius – SMERŠ, KGB, istrebitelius. Vos tik atsivertę knygą, dar prieš pratarmę skaitome: „Viešpats man pagelbėjo, kai vilties nelikdavo. – Atstok, šėtone!, – tardavo Jis. Aš ir vėl atsitiesdavau“. Pratarmė pradedama malda: „Išgirsk mus, Viešpatie, pakylėk mus, Viešpatie, iki tradicijos, kurią turėjo mūsų Tėvai ir iki to, kaip jie gerbė ją ir saugojo... Pakylėk mus, Viešpatie, nuo šiol kasdien, neužmiršk mūsų vaikų, kad jie priimtų šią dovaną ir su ja gyventų per amžius“.


Išnašos

Atlikęs pareigą Tėvynei...

Julė KILČIAUSKIENĖ

Knygos viršelis

Gruodžio 6 dieną, minint partizano Juozo Paliūno-Ryto 60-ąsias žūties metines, Istorinėje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje Kaune įvyko 1994 metais rastų rankraščių pagrindu parengtos knygos „Partizano keliu: partizano Juozo Paliūno-Ryto prisiminimai“ pristatymas. Renginį organizavo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Pagrindiniai pranešėjai – istorikai, knygos sudarytojai Darius Juodis ir Aurelija Malinauskaitė – supažindino su partizano biografija ir knygos išleidimo aplinkybėmis. D. Kuodis papasakojo, kad partizanas J. Paliūnas gimė 1915 m. gegužės 1 d. Tilindžių kaime,  gausioje ūkininkų Jurgio ir Onos Paliūnų šeimoje. 1939 metais Juozas vedė Viktoriją Petrėlytę (1914–1989), susilaukė vaikų Algio (1942–1952) ir Aušros (1945–1984). Pasikeitus Lietuvoje gyvenimui, 1941 metais buvo suimti jo broliai Kazimieras su žmona Ona ir Vladas ir išvežti į lagerį. Juozas, vengdamas represijų, slapstėsi iki karo pradžios. Grįžus rusams, 1944-ųjų pavasarį, su broliu įstojo į Lietuvos laisvės armiją (LLA) ir pasitraukė į mišką.


Išnašos

Vargonininkės knyga 

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Visų Šventųjų bažnyčioje (iš kairės):
vikarai: kun. Kęstutis Dvareckas
ir kun. Albert Bortiak, knygos
autorė Aida Baliukevičienė,
parapijos klebonas kun. Vytautas
Rapalis ir kun. Juozapas Minderis

2012 m. gruodžio 23 d. Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčioje po šv. Mišių klebonas kun. Vytautas Rapalis kalbėjo apie ką tik pasirodžiusią knygą „Su šventa Kalėdų dvasia...“ (su kompaktine plokštele), kurią parengė bažnyčios vargonininkė, mišraus choro vadovė Aida Baliukevičienė. Ši knyga leis kiekvienam individualiai ar šeimoje giliau pažinti ir įsigilinti į Evangeliją, pajusti Dievo meilę ir pabandyti atsakyti į iškeltus klausimus. Tai bandymas pasiekti žmogaus širdį ir protą nauju būdu. Galima teigti, kad knyga „Su šventa Kalėdų dvasia...“ yra nauja evangelizacijos forma.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija