2013 m. sausio 11 d.    
Nr. 2
(2026)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Kai logikai nelieka vietos

2012 m. gruodžio 28 d. „Laisvame laikraštyje“ pasirodė ilgas interviu „Vladas Gulbinas: „Pasirodo, M. Gorbačiovas gerai žinojo, kad V. Landsbergis ir jo tėvas Žemkalnis buvo KGB agentai!..“ Atrodo, kad profesionalaus kagėbisto V. Gulbino ir laikraščio siekis – kompromituoti ir šmeižti V. Landsbergio šeimą – sutapo. Ne tik sakoma, kad buvusių kagėbistų nebūna, bet ir akivaizdu, kad V. Gulbinas toliau vykdo Maskvos pavedimus, atidirba už Maskvos jam skirtą pensiją. Negirdėta, kad profesionalus kagėbistas, kokiu prisistato V. Gulbinas, išduotų kitą kagėbistą, V. Landsbergį, gal net aukštesnio rango, nei prasigėręs V. Gulbinas! Kur logika?

Ne logika čia kalta, o tai, kad „buvusių nebūna“. V. Landsbergis Europos parlamente demaskuoja Rusijos kėslus, kritikuoja „dujų politiką“, dirba Lietuvai ir Europos Sąjungai, todėl Maskvai neparankus. Čia pasitarnauti gali toks „buvęs“ ar „laisvas“ laikraštis – pirmasis gal už pensiją, antrasis – už kitais būdais teikiamą pamaloninimą.

Operos teatro darbuotojai gerai prisimena girtuoklį V. Gulbiną, kurį iš teatro bufeto kartais tekdavo namo parnešti. Tačiau jį toleravo, nes nuo jo parašo priklausė leidimas išvykti į užsienį. Tai ir gėrė, ir už gėrimus nereikėjo mokėti, o priklausomybė iki šiol išliko, ne nuo alkoholio, o nuo Maskvos, – netarnausi, nutrauks bambagyslę.

„Laisvas laikraštis“, regis, su „buvusiaisiais“ ne tik nelinkęs pyktis, bet ir sklandžiai bendrauja (bendradarbiauja?). Antai, kai Gulbinas „demaskuoja“ V. Landsberį, laikraštis puola Prezidentę, neva už įvedamą diktatūrą, už jos statomą užkardą prie valdžios Darbo partijos aferistams. Jei internetinis portalas balsas.lt ir „Laisvas laikraštis“ gieda šlovinimo giesmę Darbo partijai, nesunku suvokti, kodėl taip yra, nors logikai čia taip pat nėra vietos.

Kur logika taikytina ir kur jai vietos nėra, įžvalgus skaitytojas atsirinks, tik prieš tai verta kritiškai įvertinti šaltinių patikimumą.

Antanas Rimantas Šakalys

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija