2013 m. vasario 1 d.    
Nr. 5
(2029)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Tikėjimo ir vilties galią skelbianti paroda

Lina Kovalevskienė

Ignalinos rajono meras Bronis
Ropė ir Labanoro klebonas
kun. Jurgis Kazlauskas apžiūri parodą

IGNALINA. Sausio 8 dieną Krašto muziejuje pristatyta Dievo palaimintą bažnyčios atstatymo istoriją pasakojanti Algio Jakšto fotografijų paroda „Labanoro bažnyčia – vakar ir šiandien“.

2009 metais prieš Kalėdas sudegusi,  unikali sakralinio paveldo Labanoro Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia buvo pradėta atstatyti 2010 metų vasarą. Naujas pastatas iškilo per rekordiškai trumpą laiką – 9 mėnesius. Nuotraukose galima pamatyti, kaip bažnyčia ir jos vidus su pagrindinio altoriaus Marijos paveikslu (beje, laikytu stebuklingu) atrodė iki gaisro. Užfiksuota ir nuodėgulių krūva, likusi po tragiškos nakties, žmonių pagalba viską tvarkant, viltingai besikeičiantys statybų vaizdai bei iškilmingos bažnyčios pašventinimo akimirkos.

Parodos atidaryme negalėjo dalyvauti jos autorius, tačiau apie bažnyčios atstatymą, žmonių aukas ir stebuklingą Dievo pagalbą daug pasakojo Labanoro klebonas kun. Jurgis Kazlauskas. „Aš meldžiausi ir Dievas vis atsiųsdavo gerų žmonių, dosnių aukotojų, darbininkų. Man reikėjo tik viską organizuoti ir prižiūrėti...“, – pasakojo klebonas ir sakė, kad „juodosios“ bažnyčios atstatymo pusės jis niekam niekada nepasakos, nes prasminga kalbėti tik apie gražius dalykus. Jam, kaip kunigui, šis nueitas sunkus kelias buvo turtingas įvairių išgyvenimų, patirčių, malonių... Pagrindinis dalykas, kuris sunkiausiomis minutėmis palaikė viltį ir labiausiai džiugino kleboną – žmonėse esantis begalinis gerumas ir gėris. Paroda išaukština tikėjimą, viltį ir meilę. Ji vaizduoja realų stebuklą. Labanoro bažnyčia, pasak klebono, ypatingas šio krašto piligriminis centras. Joje koncentruojasi labai stipri maldos ir malonių energija. To negalima patirti jokioje kitoje aplinkinių parapijų bažnyčioje. Klebonas sakė galįs valandų valandas kalbėti apie pasitaikiusias tikrai stebuklingas akimirkas, sunkių ligonių išgijimus, maldos galią...

Paroda pasidžiaugė ir nuotraukas atidžiai apžiūrėjo rajono meras Bronis Ropė. „Bažnyčia – svarbiausia vieta kiekvienam miesteliui ir kaimui. Atstatyti bažnyčią – be galo didelis ir prasmingas darbas...“, – sakė meras. Klebonui jis dėkojo už gražias iniciatyvas ir įteikė knygą apie Ignaliną.

Muziejaus darbuotoja Marija Kirkienė skaitė Labanoro bažnyčiai skirtas eiles. Mokytojas Sigitas Kirka parodą pradėjo ir užbaigė senosios Labanoro dūdos muzika.

Klebonas kun. J. Kazlauskas merui bei parodos organizatoriams dovanojo simbolinius Labanoro bažnyčios medalius bei pažadėjo į Ignaliną atvežti ir kitą unikalią parodą – „Labanoro vinys“. Ši paroda gimė iš po gaisro surastų liekanų – kelių šimtų metų vinių, skardos lakštų, nuo ugnies susilydžiusių metalinių daiktų, stiklo, krištolo ir keramikos gabalėlių, kai kurių paveikslų ir skulptūrų fragmentų. Iš jų sukurti meno kūriniai įgavo naują vertę ir prasmę.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija