2013 m. vasario 1 d.    
Nr. 5
(2029)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Disidentai kreipėsi į Generalinį prokurorą

Pasipriešinimo okupacijai organizacijų darbo grupės nariai Algirdas Endriukaitis, Balys Gajauskas, Petras Gvazdauskas, Petras Musteikis, s. Nijolė Sadūnaitė kreipėsi į Lietuvos Respublikos Generalinį prokurorą Darių Valį su pareiškimu „Dėl Lietuvos prokurorų sprendimų pasipriešinimo okupacijai bylose tarnybinio patikrinimo“. Jame teigiama, kad pasipriešinimo okupacijai organizacijos padarė pagrįstą išvadą, jog bylose, susijusiose su pasipriešinimu Lietuvos okupacijai ir čekistų bei kolaborantų aktyviai vykdytu Lietuvos patriotų persekiojimu, prokuratūros sistema daugeliu atvejų vilkina tyrimus ir vertina faktus pagal sovietinę teisinę sąmonę, remdamasi nepatikimais KGB dokumentais ir nepaisydama Europos šalių praktikos, vertinant kolaboravimą su fašistine Vokietija. „Tai liudija apie sovietinio mentaliteto gajumą, kai nepaisoma valstybinės teisinės sąmonės, iškreipiama ar net atmetama pasipriešinimo okupacijai kovos prasmė ir žengiamas itin pavojingas žingsnis, neigiant pačią nepriklausomos Lietuvos valstybės idėją“, – teigiama pareiškime.


Genocidas ir rezistencija

Dzūkijos partizanų kelias į Kalniškės mūšį

Pernai išėjęs naujas periodinio leidinio „Genocidas ir rezistencija“ numeris (nr. 1, 2012) yra pilnas įdomių ir reikšmingų lietuvių tragiškos istorijos tyrimų ir studijų. Leidinį leidžia (kasmet po du 250 psl. apimties numerius) Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. Neseniai pristatėme išsamią Algirdo Bruko studiją „Lietuvos miškininkų likimai 1939–1953 m.“, atskleidusią prieškario metais reformuotų miškų ūkio administracinių, miškų apsaugos, ūkinių ir kitų šios sistemos struktūrų darbuotojų likimus Antrojo pasaulinio karo ir pokario (antrosios sovietų okupacijos) metais, parodžiusią jų dalyvavimą pasipriešinimo kovose, nagrinėjusią kolaboravimo su naciais ir sovietiniais okupantais mastą ir padarinius.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija