2013 m. vasario 1 d.    
Nr. 5
(2029)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Antrosios kunigo poezijos knygos sutiktuvės

Ona Striškienė

Kunigą poetą Justą Jasėną sveikina
archeologė Alfreda Petrulienė

Panevėžys. Sausio 18 dieną Panevėžio kraštotyros muziejaus Kryždirbystės salėje buvo pristatyta poeto kunigo Justo Jasėno antroji poezijos knyga „Artumų erčios“. Kunigas, kilęs iš Katinų kaimo Panevėžio rajone, dabar yra Alizavos, Salamiesčio bei Palėvenėlės bažnyčių (Kupiškio r.) administratorius.

Šios, kaip ir pirmosios poezijos knygos „Užmigdykite mus Ežeruos“, dailininkė yra panevėžietė Stasė Medytė. Pirmoji apie poeziją, žodžio meną kalbėjo renginį vedusi muziejininkė Vitalija Vasiliauskaitė. Trumpa, prasminga kalba susirinkusiuosius pasveikino muziejaus direktorius Arūnas Astramskas. Knygos pristatymo šventėje dalyvavo poeto motina, artimi giminės iš Katinų kaimo ir Panevėžio, Ramygalos Šv. Jono bažnyčios klebonas – poetas kan. Edmundas Rinkevičius – bei maironiečiai.

Šventėje kun. J. Jasėno eiles įtaigiai skaitė Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro aktorė Ligita Kondrotaitė, akordeonu grojo gimnazistas iš Kupiškio Valentinas Kaminskas, kalbėjo poetą kunigą mokiusios mokytojos. Sveikino gausiai susirinkę draugai, pažįstamieji, besidomintys jauno poeto kūryba. Buvo galima įsigyti šią knygą, po renginio kunigas mielai su kiekvienu bendravo.

Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija