2013 m. vasario 1 d.    
Nr. 5
(2029)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Trys Karaliai pradėjo skaičiuoti metus

Ieva Endriukaitytė

Renginio vedėja Lina Eringienė

Balandį pristato Rima Rauktienė

Gegužę apibūdina R. Rimkevičienė

Dainuoja Violeta Simonavičienė
su dukra Kotryna

Koncertuoja folkloro
ansamblis „Nalšia“ iš Vilniaus

Trys Karaliai (iš kairės:
Mindaugas Venskūnas, V. Balčiūnas,
Darius Mikelionis)

Šakiai. Krikščionybės laikais paplito paprotys ant durų bažnyčioje pašventinta kreida parašyti pirmąsias trijų karalių vardų raides: K+M+B (Kasparas, Merkelis, Baltazaras). Kiekvienam karaliui skirtas kryželis prieš jo vardą, reiškia išminčiaus šventumą. Vėliau žmonės ėmė ženklinti savo namų durų staktas, tikėdami, kad užrašius šias raides namai bus apsaugoti nuo piktųjų dvasių.

Jei dienos būtų gyvos, sausio 6-oji pelnytai galėtų didžiuotis tuo, kad savo 24 valandų glėbyje glaudžia šventę, kurioje kartu su pagoniškomis tradicijomis, burtais, papročiais puikiai dera krikščioniški motyvai bei istoriniai kontekstai.

Tą sekmadienį į Šakius atkeliavę stilizuoti Trys Karaliai, nešini „Šakių 2013 metų kalendoriumi“, pranešė apie šventinių linksmybių pabaigą. Išradingai, pasitelkus į pagalbą Tris Karalius ir rajono saviveiklininkus, renginį sausakimšai salei dovanojo Šakių viešosios bibliotekos kolektyvas, koncertavo Vilniaus miškų urėdijos folkloro ansamblis „Nalšia“.

Žiūrovams buvo pristatytas solidus, informatyvus, „padabintas“ žinomo fotomenininko Vido Venslovaičio nuotraukomis ir gausybe tekstų apie žinomus ir kai kuriuos nepelnytai pamirštus Šakių krašto žmones, įvykius leidinys. Kalendoriaus sudarytoja – Šakių rajono savivaldybės viešoji biblioteka.

Renginys prasidėjo Šakių veiklių moterų klubo firminiu „muzikiniu“ kūriniu su šepečiais, o vėliau zanavykiškais Danutės Batisienės tekstais, stilizuotais leidinio „straipsniais“ buvo pristatytas kiekvienas šiųmečio kalendoriaus mėnuo. „Straipsnius“ priėmė ir į kalendorių segė renginio režisierė – Šakių viešosios bibliotekos darbuotoja Lina Eringienė. Sausakimšai Šakių kultūros centro salę užpildžiusiems žiūrovams koncertavo Violetos Simonavičienės ir Skirmutės Janulaitienės bei jų dukrų kvartetas. Dainas publikai skyrė ir gitara grojo Valdas Pališkis.

Jau 14 metų trunkančią kalendoriaus leidybą Šakių viešosios bibliotekos kolektyvas žada tęsti. Tam turi tvirtą priežastį – besidominčių leidiniu kasmet daugėja, netrūksta talkininkų: kas tekstus rašo ar redaguoja, kas datą ar žinomą asmenį primena, kas nuotraukomis pagelbsti... Kalendorių į leidyklą kasmet palydi, užpildo jausmais ir mintimis Janina Marcinkevičienė, Onutė Jasinskienė, Nijolė Vaičiulienė.

Ne atsitiktinai kalendoriaus pristatymui pasirinkta sausio 6-ji – Trijų Karalių diena. Tai lyg ir galutinis buvusių metų užbaigimas, rimta naujų darbų pradžia.

Norisi visiems, ištuštinusiems dar vienų metų taurę, palinkėti prasmingos naujos darbų pradžios leisiančios pasiekti minties pilnatvę. Tegul sėkminga ateitis bus vartant ir Šakių 2013 metų kalendorių.

Gedimino Jokūbaičio nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija