2013 m. vasario 1 d.    
Nr. 5
(2029)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Šiltoje bažnyčioje ir Dievas arčiau...

Bronius VERTELKA

Krekenavos klebonas dr. kun. Gediminas
Jankūnas Mažojoje Bazilikoje įvedė šildymo
infraraudonųjų spindulių lempomis sistemą

Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų Mažosios Bazilikos klebonas kun. dr. Gediminas Jankūnas sakė, jog buvo pritrenktas sužinojęs, kad už šventovės 17 tūkstančių kubinių metrų erdvės šildymą (300 radiatorių sekcijų) teks pakloti 7000 litų kas mėnesį. Greitai sukosi elektros skaitiklis, bet nebuvo jokio efekto: tai kaip mirusiam žvakė. Vandenį įšildydavo tiek, kad neužšaltų radiatoriuose. Kadangi nuo mūro sienų sklido drėgmė, atrodė labai šalta. Kunigas pamatė, kad perniek išmetami dideli pinigai, o tokio šildymo nauda labai menka. Ir tas šaltis, anot klebono, nepadėjo nei maldai, nei bendruomeniškumui, nei bandymams pritraukti jaunąją kartą maldai. Reikėjo ieškoti išeities iš tokios padėties. Antrus metus Krekenavoje klebonaujantis kun. G. Jankūnas pasakojo, jog kažkur buvo matęs ar girdėjęs apie naudą nešantį šildymą infraraudonaisiais spinduliais, tačiau nebuvo regėjęs, kaip tai reikėtų įrengti. Tada ėmė domėtis internete, užmezgė ryšius su verslininkais. Viską darė pasitardamas su pastoracine tarnyba, kad paskui tikintiesiems neatrodytų, jog tai vien klebono išmonė ar užgaida. Tokios sistemos įrengimas kainavo 43 tūkstančius litų. Lėšas skolinosi net iš vyskupijos kurijos. Klebonas mano, kad turės iš ko grąžinti. Apie suaukotas lėšas byloja netoli šventovės paradinių durų kabantis termometro formos piešinys, ties kurio padalomis užrašomos vis naujos sumos. Vasarį tikisi sukaupti 30 tūkstančių litų.


Apšildyti bažnyčią – ne ugnį trobos krosnyje užkurti

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Šilalės klebonas dekanas kanauninkas
Algis Genutis kasdien pasidomi,
kaip veikia šildymo sistema bažnyčioje

Šilalės parapijos tikintieji džiaugiasi, kad jų graži ir jauki, raudonų plytų mūrinė gotikinio stiliaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia yra apšildoma. Prasidėjus žiemos šalčiams, šioje šventovėje jauku ir miela kunigams aukoti šv. Mišias, nes nešąla rankos. Nedreba nuo šalčio ministrantai ir adorantės. Darniai ir skambiai liejasi gausus Šilalės bažnyčios choro, vadovaujamo ilgamečio vargonininko Antano Kazlausko, giesmės. Netgi kai kurios gėlės, žalumynai, nepaliesti šalčio, veši visą žiemą. Pagyvenę žmonės kartais pasako, jog Šilalės bažnyčioje šilčiau negu jų „komunaliniuose“ būstuose...


Keliavome po Lenkijos šventoves

Maldininkai iš Lietuvos
Getčvalde prie Apsireiškimo koplyčios

Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio draugija kasmet organizuoja piligriminę kelionę į Lenkijos išgarsėjusias šventas vietas. Pernai, lapkričio 10–11 dienomis, kartu su 47 piligrimais teko laimė ir mums, penkioms rožinio mylėtojoms iš Rokiškio dekanato, apsilankyti stebuklais garsėjančiose vietose.

Šeštadienio ankstų rytą mašina, vairuojama Irenos Saikalienės, laimingai pasiekėme Panevėžį. Įsėdome į užsakytą autobusą ir 5.30 val. jau važiavome Lenkijos link. Buvo labai malonu, kad kartu su mumis keliavo Pasvalio kunigas Miroslavas Anuškevič ir vienuolė kotrynietė Monika iš Panevėžio.


Moterys ir gimtinė

LKMS dvasios tėvas kun. Vytautas
Rapalis su konferencijos dalyvėmis
Pasvalio krašto muziejuje

Kiekvienam žmogui Dievas davė gyvybę bei parūpino vietą gyventi. Jos pavadinimas – Gimtinė. Tai įpareigoja kiekvieną žmogų rūpintis savo gyvenamąja vietove, stiprinti ją dvasiškai, puošti gražiu pavyzdžiu bei kilniais darbais. Klysta tie, kurie sako, kad Lietuvoje nieko įspūdingo nėra arba kad mūsų miestas Pasvalys bei jo apylinkės neįspūdingi savo paveldu. Tai netiesa, taip paprieštarautų katalikės moterys, kurios jau vienuolikti metai organizuoja dvasines ir kraštotyrines konferencijas ,,ant ratų“ – „Parymokim prie tėviškės slenksčio“ – ir vis suranda ar sužino kažką naujo, negirdėto ir gali papasakoti ir parodyti svečiams. Šios pažintinės konferencijos yra organizuojamos vasarą.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija