2013 m. vasario 22 d.    
Nr. 8
(2032)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

2012 metų Kunigaikščio Gedimino vardo apdovanojimai

Kunigaikščio Gedimino apdovanojimų
iškilmėse (iš kairės): Paluknio
seniūnė Marija Golubovska, Trakų
ligoninės direktorius Arkadijus
Goldinas, savivaldybės administracijos
direktorė Asta Kandratavičienė,
mokytoja metodininkė Renata Joknienė,
Trakų rajono mero pavaduotoja Teresa
Solovjova, monsinjoras Vytautas
Kazimieras Sudavičius, meras Vincas
Kapočius, Aukštadvario seniūnė Jadvyga
Dzencevičienė

Sausio 18 dieną Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato muziejaus salėje iškilmingai įteikti Kunigaikščio Gedimino vardo apdovanojimai labiausiai nusipelniusiems Vilniaus regiono verslininkams ir visuomenininkams už jų indėlį 2012 metais. Didžiojo Kunigaikščio Gedimino apdovanojimo komiteto pirmininkas Vilniaus miesto ir apskrities verslininkų darbdavių konfederacijos prezidentas prof. Rimvydas Jasinavičius  teigė, kad per televiziją dažnai pamatome įvairių sričių žvaigždes ir žvaigždutes, tačiau į eterį nepatenka tie žmonės, kurie savo kasdieniu darbu gerina kitų žmonių gyvenimą. Profesorius džiaugėsi, kad vėl yra proga pagerbti pačius iškiliausius Vilniaus krašto žmones, kurie labiausiai savo darbu, savo laiko sąskaita kuria gėrį, grožį, gyvenimo gerovę ne tik sau, bet ir savo aplinkai.

Širvintų meras Vincas Jasiukevičius pasveikino visus atvykusius į Kernavę. Anot mero, „Kernavėje vėl išdidžiai ir garbingai skamba kunigaikščio Gedimino vardas. Šlovingą praeitį menančiai Kernavei vėl suteikta ypatinga garbė tapti iškilių žmonių susibūrimo centru. Džiugu, kad čia bus pagerbti asmenys, labiausiai spartinantys Vilniaus regiono socialinę-ekonominę plėtrą, savo darbu, savo degančia širdimi, atsidavimu kuriantys šviesesnę, turtingesnę šiandienos ir ateities Lietuvą.“

Aukščiausio laipsnio nominacija buvo įteikta kernaviškiui, prieš metus iškeliavusiam amžinojo poilsio, Armonikos muziejaus sumanytojui, įkūrėjui, degančios širdies žmogui Jonui Pivorui – visuomenininkui, Širvintų ir Vilniaus krašto tradicijų puoselėtojui, kraštotyrininkui. Jo muziejus įkurtas 2002 metais. Sukaupta apie 260 eksponatų. Šalia armonikų saugomos 160 metų senumo maldaknygės, antrą šimtmetį skaičiuojančios knygos, daug tautodailės elementų. Apie muziejaus populiarumą liudija daugybė lankytojų įrašų. Kukliai, pasišventusiai tarnavęs žmonėms, dirbęs be jokio atlygio J. Pivoras buvo pagerbtas po mirties specialia nominacija, kuri įteikta velionio žmonai Henrikai Pivorienei.

Be kita ko padėka už pasiekimus žmogiškojo kapitalo ugdymo srityje buvo įteikta Aukštadvario Kristaus Atsimainymo parapijos klebonui monsinjorui Vytautui Kaziui Sudavičiui.

Kaip teigia Aukštadvario seniūnė Jadvyga Dzencevičienė, mons. V. K. Sudavičiaus pastangomis Aukštadvario Kristaus Atsimainymo parapija pirmoji Trakų rajone pateikė projektą dėl žemės sklypo sutvarkymo ir pritaikymo visuomenės poreikiams. Įgyvendinus šį projektą atsirado kiekvienam prieinama viešoji erdvė aktyviam poilsiui parapijai priklausančiame žemės sklype prie Navos ežero. Monsinjoras – tikras Aukštadvario seniūnijos ir bendruomenės lyderis. Jis sutelkia seniūnijos bendruomenę, seniūnijos įstaigas ir jų kolektyvus į vieną bendrą junginį. Tai ne tik geras kunigas, bet ir psichologas, pagydęs daugelio parapijiečių sielas, dažnai aplankantis vienišus žmones, daugiavaikes šeimas. Tai žmogus, kurio darbai, idėjos, pasiaukojimas įkvepia ir padrąsina esančius šalia. Gimęs ir užaugęs Žemaitijoje V. K. Sudavičius, dar būdamas paauglys, dešimt metų kentė Sibiro tremtį. Grįžęs į Lietuvą 1974 metais baigė Kauno kunigų seminariją ir gavo paskyrimą į Kaišiadorių vyskupiją. Dirbo Kruonio, Merkinės, Pivašiūnų, Kaišiadorių parapijose. Už Pivašiūnų bažnyčios Dievo Motinos vainikavimą jam suteiktas monsinjoro titulas. Nuo 2002 metų vadovaudamas Aukštadvario parapijai jis įnešė savitą indėlį į Aukštadvario seniūnijos kultūros lobyną, etnokultūrinių tradicijų puoselėjimą, iniciatyvų įgyvendinimą. Jis tikras etnokultūrinio paveldo saugotojas ir puoselėtojas. Monsinjoro rūpesčiu Aukštadvario bažnyčia nuolat remontuojama, gražiai sutvarkytas bažnyčios šventorius, suremontuoti vargonai, įrengtas elektrinis šildymas, sumontuotas bažnyčios įgarsinimas. Jo dėka Aukštadvario Kristaus Atsimainymo bažnyčia tapo seniūnijos kultūros ir švietimo židiniu.

Kunigo nuveikti darbai gražiai įvertinti. 2006 metais mons. V. K. Sudavičius apdovanotas Trakų rajono savivaldybės Vytauto Didžiojo II laipsnio nominacija. Šiais metais Aukštadvario Kristaus Atsimainymo bažnyčia pasitiks savo 100 metų sukaktį. Monsinjorui, seniūnijai ir bendruomenei laimėjus projektą, šiai iškilmingai progai bus išleista knygelė „Aukštadvario bažnyčiai – 100“. Bažnyčios šventoriuje kunigas ketina pastatyti jubiliejui skirtą statulėlę su angelu, nešančiu per Aukštadvario seniūniją gerąsias žinias. Kunigas nepavargsta daryti gera. Gal, gražios jubiliejinės pašvaistės paliestas, tik akimirkai sustoja pamąstyti, į eilę savo darbus surikiuoti.

Beje, už sėkmingą nevyriausybinių organizacijų ir piliečių bendradarbiavimą su savivaldos institucijomis bei aplinkos kokybės gerinimą Vytauto Didžiojo medaliu apdovanotas ir Onuškio klebonas kun. Algimantas Gaidukevičius.

Kunigaikščio Gedimino apdovanojimai pradėti organizuoti 2003 metais. Šiemet juos organizavo Vilniaus apskrities trišalė taryba. Pretendentų anketas šiems apdovanojimams teikė aštuonios (buvusios Vilniaus apskrities) savivaldybės: Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Elektrėnų, Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Trakų bei Ukmergės savivaldybės, taip pat Vilniaus regiono profesinių sajungų bei darbdavių atstovai. Šiemet gautos 53 siūlomų pretendentų anketos. Iškilmingoje ceremonijoje dalyvavo minėtų rajonų vadovai.

XXI
Ramunės BARTKEVIČIENĖS nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija