2013 m. vasario 22 d.    
Nr. 8
(2032)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Įteiktos VDU Garbės daktaro regalijos

VDU Garbės daktaras kan. prof.
hab. dr. Marek Chmielewski
iš Liublino katalikiškojo
Jono Pauliaus II universiteto

VDU Garbės daktaro regalijų įteikimo
metu. Iš kairės: prel. prof. dr. Vytautas
Steponas Vaičiūnas, prof. dr. Violeta
Kelertienė, rektorius prof. Zigmas Lydeka,
Senato pirmininkas prof. Zigmantas Kiaupa

Vasario 14 dieną Kauno Vytauto Didžiojo universitete (VDU) vyko renginiai, skirti universiteto įkūrimo progai paminėti. Katalikų teologijos fakultete atidaryta Profesoriaus Prano Dovydaičio auditorija, vėliau įteikti profesorių, docentų ir daktarų diplomai, įteiktos VDU Garbės daktaro regalijos. Iškilmingame VDU Senato posėdyje, vykusiame Didžiojoje auloje, buvo įteikti atitinkami diplomai naujiems VDU profesoriams, docentams ir daktarams. Posėdyje pagerbti jaunieji mokslininkai bei nusipelnę universiteto darbuotojai, buvo suteiktos Nepriklausomybės akto signataro Jono Smilgevičiaus stipendijos.

Renginius vainikavo VDU Garbės daktaro regalijų įteikimas. Iškilmėse pasveikinti keturi universiteto Garbės daktarai: kanauninkas profesorius hab. dr. Marek Chmielewski (Liublino katalikiškas Jono Pauliaus II universitetas), prof. dr. Violeta Kelertienė (išeivijos mokslininkė, literatūrologė, Ilinojaus universitete Čikagoje dėsto lietuvių kalbą ir literatūrą, Lituanistikos katedros vedėja), prof. Pierre Semal (Liuveno katalikiškas universitetas, Belgija) ir doc. dr. Eduardas Rimša (mokslininkas).

Prel. prof. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas

Edvardo ŠIUGŽDOS nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija